Ministeri Vehviläinen: Päiväjuniin panostaminen ensisijaista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 26.10.2007 12.47
Tiedote
- Katson, että yöjunaliikenteen palauttamisen sijasta nyt on viisainta keskittyä kehittämään päiväjunaliikennettä, liikenneministeri Anu Vehviläinen korosti puhuessaan yöjunalähetystölle 26. lokakuuta eduskunnassa. Pohjois-Karjalasta saapunut lähetystö luovutti hänelle yöjunavetoomuksen.

Liikenneministerin mukaan pidemmän aikavälin tavoitteena on, että Joensuun ja Helsingin väli sujuu junalla kolmessa ja puolessa tunnissa. Nopeampaa yhteyttä voidaan edistää parantamalla rataosuutta ja poistamalla tasoristeyksiä.

Vehviläinen lähtee siitä, että Karjalan radalla yhteysvälin Imatra-Joensuu henkilöliikennekin määritellään runkoverkkoyhteydeksi. Se ei sisälly virkamiestyöryhmän esitykseen tärkeimmiksi rataosiksi.

Ministeri korosti, että liikenteen on palveltava alueen matkustustarpeita mahdollisimman hyvin. - Matkustusmahdollisuuksia parantaa se, että VR on lisäämässä aamun aikaiselle Joensuun ja Helsingin väliselle Pendolino-vuorolle pysähdyksen Kiteelle. Olisi kuitenkin toivottavaa, että VR pyrkisi löytämään keinoja aikaistaa Helsinkiin saapumista. Nyt juna on perillä vasta kello 9.48. Aion neuvotella aikataulusta VR:n kanssa, Vehviläinen sanoi.

Vehviläisen ministeriön virkamiehiltä ja VR Osakeyhtiöltä saamat selvitykset osoittavat liikenteen raskaasti tappiolliseksi. - Kun Itä-Suomen yöjunaliikenne vielä toimi, sen vuotuinen tappio oli 5-6 miljoonaa euroa. Jos liikennettä olisi jatkettu Kerava-Lahti-oikoradan käyttöönoton jälkeen, tappio olisi kaksinkertaistunut ja noussut noin 10 miljoonaan euroon. Valtion tuen käyttö tappiolliseen yöjunaliikenteeseen heikentäisi päiväjunaliikenteen kannattavuutta.

LVM:n budjetissa ei ole tuota ylimääräistä 10 miljoonaa euroa. Näin ollen yöjunaliikenteen mahdollistaminen merkitsisi vastaavaa leikkausta nyt tukea saaville liikenneyhteyksille.
Käytössä olleita makuuvaunuja on heikkokuntoisina romutettu, joten liikenteen palauttaminen vaatisi lisäksi uuden kalliin kaluston hankkimista.

- Olemme myös selvittäneet mahdollisuutta, että toinen Rovaniemeltä lähtevä yöjuna liikennöisi Kajaanin ja Pieksämäen kautta etelään. Tällaisen yhteyden luominen huonontaisi kuitenkin yöjunatarjontaa Rovaniemeltä etelään, toisi aikatauluongelmia ja vaatisi myös uusia makuuvaunuinvestointeja.

- Viime viikkojen selvitystyön pohjalta en valitettavasti voi esittää Itä-Suomen yöjunaliikenteen palauttamista, Vehviläinen totesi.

Keravan-Lahden oikoradan käyttöönotto on lisännyt tuntuvasti päiväjunien käyttöä koko Itä-Suomessa. Välillä Helsinki-Kajaani matkustajamäärä on noussut heinäkuun loppuun mennessä 28 %, välillä Helsinki-Kuopio 25 % ja välillä Helsinki-Joensuu 14 %.

Pohjois-Karjalan yöjunaliikenne lakkautettiin syyskuussa 2006.Lisätietoja:
erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. 0440 581 030
yli-insinööri Marcus Merin, puh. (09) 160 28374,040 768 1261
kaukoliikennepäällikkö Ari Vanhanen (VR Osakeyhtiö), puh. 0307 21 766, 040 8621 766