Ministeri Suvi Lindén: Tuottavuuden parantaminen edellyttää panostamista osaamiseen ja työhyvinvointiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.10.2008 14.00
Tiedote

- Tulevat muutokset työvoiman rakenteessa edellyttävät julkisen sektorin henkilömäärien vähentämistä. Julkisen sektorin tuottavuuden parantamiseksi on käynnistetty jo toista sataa uudistushanketta. Tuottavuuden lisäämispotentiaali ICT:tä hyödyntämällä on kuitenkin paljolti käyttämättä julkisella sektorilla, sanoi viestintäministeri Suvi Lindén puheessaan palkansaajajärjestö Pardian tuottavuusseminaarissa Oulussa.

Tietoyhteiskuntapolitiikassa tähdätään erityisesti julkisen sektorin tuottavuuden parantamiseen. Tähän voidaan päästä sähköistämällä julkisen sektorin tuottamia palveluita.

- Investoinnit ICT:hen on nähtävä prosessina, joka tarkoittaa teknologian lisäksi panostusta toiminnallisiin muutoksiin ja henkilöstön valmiuksiin. Siten tuottavuusohjelman kehittämistoimenpiteissä ei lyhyellä aikavälillä tulisi katsoa pelkästään henkilöstön vähennysvelvoitteita, Lindén totesi puheessaan.

Lindénin mielestä julkisella sektorilla on saavutettavissa todellisia tuottavuusharppauksia, jos tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisessä keskitytään esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan tieto- ja viestintäteknisten palveluiden kehittämiseen.

- Näihin panostaminen on erityisen tärkeää, siksi että ne edustavat lähes puolta julkisen sektorin palvelujen volyymistä, Lindén sanoi.

Lindén myös painotti tiivistä yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä.
- Julkisen sektorin ei kannata keksiä ja tuottaa kaikkia sähköisiä palveluita itse - etenkään jos ratkaisut on ostettavissa markkinoilta. Julkisen sektorin kehittämistoiminnan tulee palveluiden kehittämisen sijasta keskittyä prosessien uudistamiseen sekä eri julkisen sektorin toimijoiden sitouttamiseen yhteisiin toimintatapoihin, Linden totesi.

Viestintä- ja tietoteknologian avulla syntyvän tuottavuuden kasvu julkisella sektorilla syntyy verkkopalvelujen käytöstä, joten kansalaiset ovat keskeisessä asemassa tuottavuushyötyjen toteutumisessa. Palvelujen tuominen verkon avulla kansalaisten luo synnyttää ajansäästöä ja helpottaa arjen sujuvuutta.

- Pelkkä sähköisen asioinnin edistäminen palveluiden tarjontanäkökulmasta ei riitä. Sen lisäksi meidän tulee varmistaa edellytykset sähköiseen asiointiin; eli taata nopeat ja kohtuuhintaiset Internet-yhteydet koteihin ja yrityksiin kaikkialla Suomessa. Samalla on varmistettava että palveluiden käyttäjillä erityisesti seniorikansalaisilla ja erityisryhmillä on valmiudet käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa arjen toiminnoissa, ministeri Lindén sanoi puheessaan.

Lisätietoja:
Erityisavustaja Aleksi Randell, puh. (09) 160 28324, 0400 500 822