Ministeri Sanna Marin liikenne- ja televiestintäneuvostoon

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 29.11.2019 14.24 | Julkaistu suomeksi 29.11.2019 klo 14.36
Tiedote
Ministeri Marin liikenne- ja televiestintäneuvostoon 2.-3.12.2019
Ministeri Marin liikenne- ja televiestintäneuvostoon 2.-3.12.2019

Liikenneministerit kokoontuvat Brysselissä 2. joulukuuta ja televiestintäministerit 3. joulukuuta. Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin toimii näiden kokousten puheenjohtajana.

Liikenneneuvostossa on tavoitteena saavuttaa yleisnäkemys eurovinjettidirektiivin muuttamisesta. Muutosehdotukset koskevat mm. direktiivin soveltamisalan laajentamista ja ympäristöohjaavuuden lisäämistä.

Yleisnäkemystä haetaan myös ehdotuksesta, joka koskee Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) hallinnollisia menettelyjä. Niitä halutaan yhdenmukaistaa ja nopeuttaa.

Liikenneneuvostossa tavoitteena on lisäksi saavuttaa yleisnäkemys asetusehdotuksesta, joka koskee rautatiematkustajien oikeuksia ja velvollisuuksia. Tavoitteena on päivittää lainsäädäntö vastaamaan tämän päivän toimintaympäristöä.

Neuvostossa käydään periaatekeskustelu henkilöliikenteen digitaalisista palveluista ja siitä, mitä EU:n tulisi tehdä niiden edistämiseksi. Datan saatavuus on yksi keskeisistä keskustelunaiheista.

- Digitalisaatio tuo tavallisen kansalaisen liikkumiseen helppoutta ja sujuvuutta. Liikenteen digitalisaation avulla on mahdollista vaikuttaa myös liikenteen päästöjen vähentämiseen. Digitalisaatio vaikuttaa koko Euroopan kilpailukykyyn ja hyvinvointiin, ja haluamme edistää erityisesti ilmastoystävällisten ja kestävien digitaalisten liikennepalvelujen kehitystä, toteaa ministeri Marin.

Periaatekeskustelu käydään myös yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan tulevaisuudesta. Lounaalla ministerit keskustelevat vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön edistämisestä.

Lisäksi Suomi kertoo puheenjohtajana direktiivistä, joka koskee kellonajan siirrosta luopumista.

Televiestintäneuvostossa esillä 5G ja datatalous

Televiestintäneuvoston on tarkoitus hyväksyä päätelmät, jotka koskevat 5G-teknologian mahdollisuuksia ja kyberturvallisuusriskejä. Neuvoston päätelmät ovat jatkoa riskiarviointityölle. EU:n yhteinen riskiarvio julkaistiin 9.10.2019.

Neuvosto ottaa tiedoksi tilanneselvityksen sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksesta. Asetuksella säädettäisiin sähköisen viestinnän luottamuksellisuudesta ja sähköisen viestinnän tietojen käsittelystä. Asetuksen käsittely neuvostossa on kesken.

Ministerit käyvät periaatekeskustelun datatalouden kehittämisestä Euroopan unionissa. Tavoitteena on kerätä neuvoston näkemyksiä siitä, millaisia toimia lähitulevaisuudessa tarvitaan, miten yritysten väliseen datan jakamiseen voitaisiin kannustaa ja miten varmistetaan järjestelmien ihmiskeskeisyys. Suomen johdolla on laadittu eurooppalaisen datatalouden periaatteet, jotka julkistettiin 26.11.

- Datatalous perustuu siihen, että data liikkuu. Datan saatavuus on siis keskeinen kysymys, josta meidän pitää huolehtia tarvittaessa lainsäädännölläkin. Tarvitsemme yhteisen näkemyksen siitä, miten datataloutta voidaan Euroopassa kehittää ihmiskeskeisempään suuntaan, sanoo ministeri Marin.

Ministerilounaan aiheena on automaatio ja tekoäly sekä niihin liittyvät eettiset ja oikeudelliset näkökohdat.


Suomi toimii Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana 1.7.-31.12.2019.

Lisätietoja:

ministerin erityisavustaja Pirita Ruokonen, p. 050 911 3099
neuvotteleva virkamies Maaria Mäntyniemi, p. 050 444 0922