Ministeri Risikko: Rautateiden henkilöliikenteen avaaminen suunniteltava hyvin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.10.2014 17.22
Tiedote

- Suomi suhtautuu myönteisesti komission tavoitteisiin parantaa rautatieliikenteen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä. Hyvin suunniteltuna ja toteutettuna rautateiden henkilöliikenteen palveluiden avaaminen kilpailulle johtaa asiakkaan kannalta myönteisiin seurauksiin, painottaa liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko.

EU:n liikenneasioista vastaavat ministerit kokoontuivat Luxemburgissa 8. lokakuuta 2014.

EU:n liikenneministerit keskustelivat puheenjohtajamaa Italian etukäteen esittämien kysymysten pohjalta siitä, mitä vaikutuksia rautateiden henkilöliikenteen avaamisella olisi palveluiden tehokkuuteen ja lisäisikö se rautatiealan dynaamisuutta.

- Avainasemassa on kilpailuttamisprosessin huolellinen suunnittelu ja järkevä toteutus. Huomiota on kiinnitettävä myös yhteen toimivien aikataulu- ja lippujärjestelmien kehittämiseen. EU-säädöksiin haetaan riittävästi joustavuutta, jotta Suomen erityispiirteet voidaan huomioida, ministeri Risikko korosti.

Italian tavoitteena on saavuttaa puheenjohtajuuskautensa aikana neuvoston yhteisymmärrys siitä, miten rautateiden henkilöliikennepalvelumarkkinat EU:ssa avataan.

Liikenneministerit keskustelivat myös miehittämättömien ilma-alusten eli niin sanottujen lennokkien siviilikäyttöä koskevasta komission tiedonannosta. Tiedonannossaan komissio esittelee ajatuksiaan siitä, kuinka lennokkien siviilikäyttöä tulisi säädellä EU-tasolla.

Lennokkien käyttö on osa liikenteen automatisaatiokehitystä. Ministeri Risikko nosti esille, että lennokkien asianmukaisesti säännelty ja turvallinen käyttö luo kasvua ja hyödyttää elinkeinoelämää, julkishallintoa sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa niin Suomessa kuin muualla EU:ssa.

Lennokkien käytön sääntelyssä tulisi pyrkiä yksinkertaisiin ja riskiperusteisiin sääntöihin. Yksityisyyden- ja tietosuojan turvaaminen on tärkeää, mutta lennokkeja varten ei tulisi kehittää erillistä sääntelyä, vaan soveltaa olemassa olevaa lainsäädäntöä.

Kokouksessa ministerit saavuttivat neuvoston yleisnäkemyksen asetuksesta, jolla määritellään ehdot satamapalveluihin pääsylle ja lisätään satamien julkisen rahoituksen läpinäkyvyyttä. Neuvotteluiden aikana Suomi on tukenut aktiivisesti komission alkuperäistä ehdotusta. Suomen neuvottelutavoitteet saavutettiin riittävällä tavalla. Suomi jättää kuitenkin yhdessä Hollannin kanssa lausuman, jossa korostetaan julkisen rahoituksen läpinäkyvyyden tärkeyttä satamien toiminnassa.

Lisätietoja:
Erityisavustaja Juuso Rönnholm, p. 050 574 1504
ylijohtaja Minna Kivimäki, p. 040 754 9871

Paula Risikko