Ministeri Ranne EU:n epäviralliseen televiestintäministerien kokoukseen Espanjassa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 23.10.2023 10.23
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne ja hänen sitaatti
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (kuva: LVM)

EU:n puheenjohtajamaa Espanja järjestää epävirallisen televiestintäministerien kokouksen Leónissa 23.−24.10.2023. Suomea kokouksessa edustaa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne. Kyseessä on epävirallinen ministerikokous, jossa ei tehdä päätöksiä.

Ministerit keskustelevat EU:n digitaalisen vuosikymmenen tavoitteiden saavuttamisesta, digitaalisten oikeuksien toimeenpanosta erityisesti murrosteknologioiden kehitys huomioiden sekä tulevan sukupolven televiestinnästä. 
 
Suomi korostaa digitaalisessa kehityksessä erityisesti tietoturvaa sekä kuluttajan- ja tietosuojaa. Lisäksi Suomi kiinnittää erityistä huomiota siihen, että kaikki pidetään digitaalisen kehityksen mukana. 

- Digitaalisia perustaitoja ja digiosaamista on edistettävä läpi koko yhteiskunnan ja ihmisen elinkaaren. EU:n digitaaliset periaatteet ja lainsäädäntö tarjoavat hyvät lähtökohdat kehittää ja ottaa käyttöön uusia teknologioita ihmislähtöisellä, kansalaisten tarpeet huomioivalla tavalla, muistuttaa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne. 
 
Uudet teknologiat aiheuttavat muutoksia myös televiestintäsektorilla. Televiestintäministerit keskustelevat kokouksessaan tulevan sukupolven televiestinnän sääntelystä, jonka avulla televiestintäsektori sopeutuisi uusien toimijoiden markkinoille tuloon ja teknologioiden käyttöönottoon sekä lisäisi investointeja teleinfrastruktuuriin tulevina vuosina.
 
- Suomen ja Viron välisen kaasuputken ja Itämerellä tapahtuneiden tietoliikennekaapelien vaurioitumiset ovat ajankohtainen esimerkki siitä, että on välttämätöntä vahvistaa vaihtoehtoisia digitaalisia yhteyksiä ja kriittisen infrastruktuurin resilienssiä Euroopassa. Ne muodostavat yhteiskuntamme selkärangan ja luovat teknologisen kilpailukykymme perustan, toteaa ministeri Ranne.
 
Digitaalisen vuosikymmenen tavoitteiden toimeenpanosta käytävä politiikkakeskustelu on ajankohtainen, sillä komissio antoi ensimmäisen unionin digitaalikehityksen tilaa koskevan raportin ja maaraportit syyskuussa 2023.
 
Digitaalinen vuosikymmenen 2030 -ohjelman mukaisesti myös Suomi on toimittanut komissiolle etenemissuunnitelman siitä, kuinka Suomi edistää digitaalisen kehityksen tavoitteita vuoteen 2030 mennessä. Suomi on pitänyt tärkeänä, että digitaaliselle kehitykselle asetetaan vaativia tavoitteita, jotka kuitenkin joustavat kulloisenkin jäsenvaltion lähtötilanne huomioiden. Etenemissuunnitelmia on tarkoitus päivittää vuonna 2024 ja jatkossa joka toinen vuosi. 

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Kaisa Kopra, p. +358 50 44 18 005, [email protected]