Ministeri Ranne EU:n epäviralliseen liikenneministerikokoukseen Barcelonaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.9.2023 11.53
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne kuvassa
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (Kuva: LVM)

EU-puheenjohtajamaa Espanja järjestää epävirallisen liikenneministerikokouksen Barcelonassa 21.-22.9.2023. Suomea kokouksessa edustaa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne. Kyseessä on epävirallinen ministerikokous, jossa ei tehdä päätöksiä.

Ministerit keskustelevat siitä, millainen rooli liikenteellä ja liikkumisella on sosiaalisen ja alueellisen yhtenäisyyden lisäämisessä.

Ministerit keskustelevat esimerkiksi siitä, miten saadaan aikaan hyvin suunniteltu liikennejärjestelmä, joka on kaikille saavutettava ja joka vastaa kansalaisten tarpeisiin. Keskustelun aiheena ovat myös esimerkiksi harvaan asuttujen alueiden haasteet.

- Meidän tulee huolehtia siitä, että aivan jokaisella on mahdollisuus liikkua, asuinpaikasta tai mahdollisista erityistarpeista huolimatta. Digitalisaation ja erilaisten matkaketjujen avulla voimme parantaa palvelujen saatavuutta ja edistää liikkumista myös harvaan asutuilla alueilla. Olosuhteet ja liikkumisen tarpeet kuitenkin vaihtelevat alueittain ja tämä tulee ottaa huomioon. Liikkumisen hinta ei myöskään saa syrjäyttää ihmisiä tai heikentää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne. 

Suomi pitää Euroopan laajuisen TEN-T-verkon kehittämistä tärkeänä alueellisen yhtenäisyyden parantamisessa. Liikenneverkkoja tulisi kehittää Euroopassa siten, että ne tukevat kestävään liikenteeseen siirtymistä, multimodaalisuutta ja liikenteen digitalisaatiota. Toimiva Euroopan laajuinen liikenneverkko sekä sujuvat kuljetukset ja matkat edistävät Suomen ja koko EU-alueen kilpailukykyä.

Suomi pitää tärkeänä, että kansalliset erityispiirteet ja Suomen satamien strateginen rooli huomioidaan TEN-T-verkon kehittämisessä. 


Lisätietoja:

ministerin erityisavustaja Marjo Lindgren, p. +358 29 534 2119, [email protected]

erityisasiantuntija Noora Saarinen, p. +358 50 562 7044, [email protected]