Ministeri Luhtanen: Teemapaketit hyvä keino toteuttaa keskikokoisia paikallisia hankkeita

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 18.10.2004 9.49
Tiedote
Perustienpito on erittäin laaja käsite, joka ulottuu teiden ja siltojen päivittäisestä hoitamisesta keskisuurten parannusinvestointien toteutukseen. Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtasen mukaan määrärahojen kiristykset kohdistuvat sen tähden täydellä voimalla erilaisiin parannustoimenpiteisiin, kuten turvallisuustoimiin ja paikallisen liikenneympäristön parannuksiin.

On ongelmallista, että perustienpidon kokonaismääräraha on numeroina suuri, mutta kattamaltaan toiminnalta vaikeasti tajuttava ja "kasvoton". Se saa liian vähän poliittista tukea, ja on osaltaan siksi tarpeisiin nähden liian pieni, Luhtanen totesi Ikaalisten eritasoliittymän avajaisissa maanantaina 18. lokakuuta.

- Liikenne- ja viestintäministeriö on vastustanut alueellisten rahojen kokoamista yhdelle momentille. Eräs syy tälle on ollut se, yhtä isoa könttämomenttia olisi liian helppo riipaista valtiovarainministeriön juustohöylällä.

Tienpidon määrärahaa jaetaan yhtäältä nimetyille, suurehkoille hankkeille, jotka tarvitsevat hyväksytyksi tullakseen valtakunnallisten päättäjien laajan tuen. Toisaalta määrärahaa annetaan perustienpitoon.

Perustienpidon rahoituksen selkeyttämiseksi liikenneväyläpolitiikan ministerityöryhmässä kehitettiin teemapaketit ja priorisoitiin niiden toteutus. Teemapaketti on nippu samantyyppisiä, keskikokoisia, perustienpidossa normaalisti rahoitettavia hankkeita. Tämän vuoden budjetissa näille hankkeille on jo ensimmäisen kerran myönnetty rahoitusta.

- Vaikka sama vaikutus voitaisiin saada myös perustienpidon määrärahan normaalilla korotuksella, tuntuvat erikseen nimetyt paketit paremmin herkistävän talousarviossa rahoituksen myöntöön. Ehkä suuremmalla varmuudella rahan kohdentumisesta on merkitystä, Luhtanen sanoo.

Nyt valmistunut Ikaalisten eritasoliittymä valtatiellä 3 kuuluu viimeisten joukossa vuonna 2001 päätettyyn "eritasoteemapakettiin". Osaltaan tämän hankkeen rohkaisemana sisältyy myös nykyiselle hallituskaudelle valmisteltuun liikenneinfrastruktuuriohjelmaan viisi tiepuolen teemapakettia, joista kaksi saadaan alkuun vuoden 2005 talousarviossa.


Lisätietoja

ministerin erityisavustaja Perttu Puro, puh. (09) 160 28325 tai 040 779 3436