Ministeri Luhtanen: Kännykän kytkykauppakielto säilyy

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.10.2004 13.18
Tiedote
Matkaviestinliittymän ja matkapuhelimen kytkykauppa säilyy Suomessa kiellettynä. Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää kuitenkin, voitaisiinko kytkykaupasta mahdollisesti aiheutuvia ongelmia lievittää.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen päätti asiasta 21. lokakuuta.

Matkapuhelinten myyntiä liittymien kylkiäisinä on selvitetty samalla kun muitakin viestintämarkkinalain muutostarpeita. Liikenne- ja viestintäministeriö aloittaa nyt lakimuutosten valmistelun.


Kuluttajansuojaan haetaan parannuksia

Liikenne- ja viestintäministeriö on myös asettanut työryhmän selvittämään, miten kuluttajan oikeuksia viestintämarkkinoilla voitaisiin kehittää. Työryhmässä on edustajat teleyrityksistä, oikeusministeriöstä, Kuluttajavirastosta ja Viestintävirastosta. Ryhmää vetää apulaisosastopäällikkö Liisa Ero. Ryhmän ehdotuksia odotetaan 28. helmikuuta mennessä.

Kuluttajansuojan puutteet ovat olleet esillä mm. silloin, kun modeemikaappauksen kohteena oleva puhelin on ohjattu puhelimenhaltijan tietämättä soittamaan ulkomaisiin palvelunumeroihin. Teleyritysten asiakkaille on aiheutunut jopa satojen eurojen puhelinlaskuja, joista he ovat joutuneet vastaamaan itse. Esimerkiksi Kuluttajavirasto on vaatinut teleyrityksiä osallistumaan riskinjakoon. Myös Viestintävirasto on joutunut puuttumaan joidenkin teleyritysten toimintaan kuluttajan oikeuksien laiminlyönnin takia.

- Kuluttajan on voitava luottaa viestintäpalveluihin. Ei ole reilua, että viestintäpalveluista tulee käyttäjille ongelmia ilman että he itse voivat asiaan mitenkään vaikuttaa. Teleyritysten pitää vastata virheistään ja tarjota kunnon asiakaspalvelua, ministeri Luhtanen painottaa.


Pykälät myös Internet-puheluista

Viestintämarkkinalakiin on tulossa muitakin muutoksia. Esimerkiksi Internet-puheluihin tarvittavat säädösmuutokset selvitetään ja toteutetaan. Lisäksi viestintähallintoon kaavaillaan muutoksia.

Ministeriö selvittää myös mahdollisuudet kehittää markkinatuomioistuimesta viestintämarkkina-asioiden erityistuomioistuin. Muutoksenhakusäännöksiin kaavaillaan muutoksia, joilla pyritään lyhentämään pitkiä valitusprosesseja mutkikkaissa markkinavalvonta-asioissa. Teleyritysten välistä hinnoittelua koskevien riitojen muutoksenhakumenettely voi nykyisin kestää vuosia.

Oikeusministeriön käsiteltäväksi on siirretty Kilpailuviraston aloite asunto-osakeyhtiöiden asukkaiden mahdollisuudesta valita nykyistä vapaammin itse laajakaistaliittymän tarjoaja myös silloin kun taloyhtiöön on jo aiemmin hankittu jonkin laajakaistaoperaattorin ns. kiinteistöliittymä.

Ministeriö on syksyn aikana selvittänyt tarpeita muuttaa vuoden voimassa ollutta viestintämarkkinalakia. Lausuntoja uudistustarpeista annettiin noin 50. Lisäksi ministeriöön on tullut lukuisia muita yhteydenottoja.

Hallituksen esityksen viestintämarkkinalain muuttamisesta arvioidaan valmistuvan huhtikuun alkuun mennessä.


Lisätietoja:
ylijohtaja Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389, 0500 787 742
viestintäneuvos Antti Kohtala, puh. (09) 160 28392, 0500 812 505