Ministeri Kyllönen: Uusi liikennepolitiikka on eduskunnan linjausten mukaista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.11.2012 13.19
Tiedote

Julkisuudessa on viime päivinä käsitelty Liikenneviraston muistiota kauden 2016-2022 liikennehankkeista. On esitetty myös väitteitä siitä, että liikenneministeri haluaisi karsia tiehankkeita. On syytä oikaista näitä käsityksiä.

Olen kaikessa toiminnassani pitänyt kiinni eduskunnan keväällä 2012 hyväksymän liikennepoliittisen selonteon linjauksista ja halunnut varmistua siitä, että nämä linjaukset toteutuvat.

Selonteon kantavana ajatuksena on uusi liikennepolitiikka. Se tähtää kasvun, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin tuottamiseen ja tukemiseen koko Suomessa. Liikennepolitiikassa tämä tarkoittaa sitä, että liikenteen palvelut on tuotettava mahdollisimman fiksulla tavalla kulloinkin käytettävissä olevilla resursseilla.

Meillä ei ole mitään mahdollisuutta eikä oikeutta jättää käyttämättä hyväksi kaikkia niitä mahdollisuuksia, joilla liikennejärjestelmää saadaan kehitettyä käyttäjien tarpeiden, saavutettavien hyötyjen ja kustannusten kannalta parhaalla tavalla. Uuden liikennepolitiikan ansiosta monista hankkeista tulee ylipäätään realistisia. Samaa tarkastelua ja työtä tehdään kaikilla muillakin yhteiskuntamme sektoreilla.

Liikennepoliittisessa selonteossa on linjattu tämän hallituskauden liikenneinvestointeja sekä pitkäjänteisyyden varmistamiseksi myös vuosien 2016-2022 suunnitteluohjelmaa. Suunnitteluohjelma on luonteeltaan ohjaava eikä sen hankkeista ole tehty vielä lopullisia poliittisia päätöksiä.

Liikenneviraston tehtäviin asiantuntijavirastona kuuluu suunnittelun kehittäminen. Tähän työhön liittyy julkisuudessa ollut viraston muistio. Liikenne- ja viestintäministeriö on 4.6.2012 päivätyllä kirjeellään kiinnittänyt viraston huomiota liikennepoliittisen selonteon linjauksiin. Yksityiskohtaisesti ministeriö ei ole virastoa ohjeistanut esimerkiksi uudelleenarvioinnin menetelmien tai esillä olleen muistion osalta. Ministeriö ei myöskään millään muotoa ole hyväksynyt työn sisältöä.

Liikenne- ja viestintäministeriö on tässä vaiheessa keskittynyt meneillään olevan hallituskauden toteuttamisohjelman valmisteluun yhteistyössä Liikenneviraston kanssa tähtäimenään kevään 2013 kehysriihi. Hallituskauden hankkeet ovat ensisijaisia ja akuutteja. Näihin kuuluu esim. valtatie 8:n toteutuksen valmistelu. Kauden 2016-2022 hankkeisiin on tarkoitus syventyä tämän jälkeen.

Uusi liikennepolitiikka edellyttää koko hallinnolta aivan uudenlaisia toimintamalleja, uusien asioiden ja ajattelutapojen omaksumista ja myös vanhoista ajattelumalleista pois oppimista. Tätä työtä ministeriö tulee ohjeistamaan ja myös yhdessä Liikenneviraston kanssa kehittämään lähiaikoina.

Lisätietoja: erityisavustaja Sarianne Hartonen, p. 0295 34 2325


Merja Kyllönen