Ministeri Kyllönen: Rataverkon kunnossapidosta huolehditaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.8.2011 15.38
Tiedote

Liikenneministeri Merja Kyllönen pitää VR Track Oy:n ilmoitusta henkilöstön irtisanomisista valitettavana.

- Alan työllisyyden ja rataverkon kunnossapidon kannalta onkin tärkeää, että hallitusneuvottelussa sovitusta vuosittaisesta 35 miljoonan euron lisäyksestä radanpitoon pidetään kiinni. Lisäraha kohdennetaan mahdollisimman tehokkaasti junaliikenteen toimivuutta parantaviin ja häiriöitä poistaviin kohteisiin, muun muassa routavaurioiden poistoihin sekä erilaisiin päällysrakennetöihin ja ratapihojen korjauksiin, ministeri Kyllönen sanoo.

- Hankkeille on alusta lähtien turvattava tehokkaan toteuttamisen mahdollistava vuosittainen rahoitus. Radanpitoon on ohjattu viime vuosina lisärahaa lisäbudjettien kautta, mutta pitkäjänteisen toiminnan kannalta on tärkeää, että riittävä rahoitus sovitaan useammaksi vuodeksi kerrallaan, Kyllönen korostaa.

Myös kilpailuttamisen on oltava pitkäjänteistä. Alalle onkin tullut näin useita toimijoita, joista VR-Track Oy on edelleen erittäin vahva vajaan 50 prosentin osuudella. Kunnossapidossa VR Track Oy:n osuus on lähes 70 prosenttia. VR Track Oy on voittanut selvästi eniten kilpailutetuista perusradanpidon urakoista. Tämä kertoo VR Trackin ja sen henkilöstön hyvästä ammattitaidosta.

Ministeri Kyllönen aikoo keskustella Liikenneviraston kanssa mahdollisuuksista pidempiin sopimuksiin kunnossapitourakoissa nykyisten viisivuotisten sopimusten sijasta. Tämä toisi alalla työskenteleville työntekijöille pidempää turvaa ja olisi myös yritysten etu, jotta ne voivat toteuttaa kalustoinvestointeja.

Valtion ensi vuoden talousarviossa on turvattu Seinäjoki-Oulu-rataosan perusparannuksen loppuunsaattaminen. Myös Keski-Pasilan ratapihan rakentamista vauhditetaan. Näillä toimilla parannetaan junaliikenteen toimivuutta ja työllisyyttä.

Radanpito on viime vuosina lähes kokonaan avattu kilpailulle. Liikennevirasto vastaa rataverkoston toimivuudesta ja toimii tilaajana radanpidossa.

Lisätiedot:
erityisavustaja Sauli Hievanen, puh. 0400 165 004