Ministeri Kyllönen: Itä- ja Pohjois-Suomen yhteydet EU:n ydinverkkoon

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.10.2011 14.30
Tiedote

- Suomelle oli tärkeää, että Botnian käytävä saatiin komission esitykseen EU:n liikenteen ydinverkoksi TEN-T. Aiemmat yhteydet ovat koskeneet vain eteläistä Suomea. Komission esitystä on jatkoneuvotteluissa pyrittävä täydentämään Itä- ja Pohjois-Suomen yhteyksillä, sanoo liikenneministeri Merja Kyllönen.

- Suomen pitäisi tavoitella ydinverkolle Oulu-Vartius rata- ja tieyhteyksiä sekä Oulun lentoasemaa ja satamaa. Valtatie 5 ja Savonrata yhdistävät Itä-Suomen Pohjolan Kolmioon. Näillä uusilla täydennyksillä ydinverkko muodostaisi Suomessa koko maata hyvin palvelevan liikenteellisen verkon ja yhteydet naapurimaihin. Suomen kannalta tärkeitä näkökohtia ydinverkolle ovat saavutettavuus, raaka-aineiden saatavuus sekä yhteydet Venäjälle ja erityisesti Murmanskin radalle.

Komission ydinverkon kriteerien mukaan jäsenmailla voisi olla vain yksi rajanylityspaikka EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

- Kriteeri ei sovellu Suomeen, koska meillä on tuhannen kilometrin EU:n yhteinen ulkoraja, harva asutus ja pitkät etäisyydet, Kyllönen perustelee.

Botnian käytävän saaminen ydinverkkoon oli tärkeää koko pohjoiselle Suomelle. Komission esityksessä kattavaksi verkoksi on huomioitu laajasti yhteydet myös Oulusta pohjoiseen.

EU:n TEN-T-tuki ohjautuu jatkossa pääasiallisesti ydinverkolle. Suomi on viime vuosina saanut TEN-T-hankkeisiin rahoitusta noin 5-15 prosenttia hankkeesta riippuen.

Kattava verkko sisältää kansalliset yhteydet. EU velvoittaa, että ydinverkon pitää olla valmis vuoden 2030 ja kattavan verkon vuoden 2050 loppuun mennessä.

Lisätietoja
erityisavustaja Sauli Hievanen p. 0400 165 004