Ministeri Harakka: Keskustelut hankeyhtiöstä uutta itäistä raideyhteyttä varten käynnistetään kaupunkien kanssa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.5.2020 13.09 | Julkaistu suomeksi 29.5.2020 klo 19.02
Tiedote
Ministeri Timo Harakka. (Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi / LVM)
Ministeri Timo Harakka. (Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi / LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti selvityksen Savon ja Karjalan ratojen parantamisesta sekä vertailun itäisen nopean yhteyden linjauksesta syksyllä 2019. Juuri julkaistun selvityksen Itä-Suomen junayhteyksien kehittämisestä toteutti Väylävirasto. Osana selvityksen laatimista Väylävirasto kävi huhtikuun aikana keskustelut eri ratakäytävien kaupunkien, maakuntien liittojen ja muiden toimijoiden kanssa.

- Seuraavaksi kuntien kanssa aloitetaan keskustelut suunnitteluhankeyhtiön perustamisesta uutta itäistä ratayhteyttä varten. Hankeyhtiömallilla voidaan edetä, jos kunnat ovat halukkaita rahoittamaan suunnittelua samoin ehdoin kuin jo perusteilla olevissa Suomirata ja Turun tunnin juna -hankeyhtiöissä on sovittu, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Selvityksen mukaan nykyistä rataverkkoa ja sen liikennöintiä on mahdollista kehittää ja matkoja nopeuttaa vaiheittain jo lähitulevaisuudessa. Vaikka itäinen oikorata ei nykyisillä arviomalleilla näytä yhteiskuntataloudellisesti kannattavalta, voi tilanne pidemmällä aikavälillä muuttua.

Hallitusohjelma edellyttää, että itäisen suunnan rataratkaisua arvioidaan ja hankeyhtiövalmistelut käynnistetään, jos se täyttää hallitusohjelmassa erikseen määritellyt perusteet, eikä sitä eroteta väyläverkoston kehittämisestä ja 12-vuotisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta. Selvitys teetettiin, jotta saatiin lisätietoa itäisen suunnan kehittämisen mahdollisuuksista ja kehittämisen vaikutuksista. 

Mitä seuraavaksi?

Liikenne- ja viestintäministeriö kartoittaa kuntien halua osallistua hankeyhtiön perustamiseen ja itäisen suunnan suunnittelun rahoittamiseen.

Muilta osin idän suunnan ratojen jatkosuunnittelusta ja kehittämisestä, kuten olemassa olevien ratojen peruskorjauksista, päätetään osana valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa eli Liikenne 12 -suunnitelmaa tai sen toimeenpanoa. Suunnitelmaa laaditaan parhaillaan vuosille 2021-2032.

Lisätietoja

Erityisavustaja Matti Sadeniemi, p. 040 586 7234