Ministeri Berner: Hallituksen rautatiepäätösten toimeenpano tehdään yhdessä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 14.8.2017 17.36
Tiedote

Hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätös avata rautateiden henkilöliikenne kilpailulle ei tarkoita VR:n yksityistämistä eikä ns. kermankuorijoiden päästämistä markkinoille.

- Uudistuksen tavoitteena on parantaa rautatieliikenteen palvelutasoa ja asiakaslähtöisyyttä sekä kasvattaa junaliikenteen osuutta henkilöliikenteessä. Uudistus mahdollistaa alueellisen junaliikenteen järjestämisen ja se mm. parantaa mahdollisuuksia ottaa vastaan työtä kauempaakin ja lisää opiskelijoiden kulkuyhteyksiä, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Kilpailun avaaminen edellyttää tasapuolisten olosuhteiden luomista rautatiemarkkinoille. Lisäksi Suomen muista maista poikkeava raideleveys asettaa haasteita kaluston saatavuuteen. Siksi perustettavat ja valtion kokonaan omistamat uudet erityistehtäväyhtiöt - kalustoyhtiö, kiinteistöyhtiö ja kunnossapitoyhtiö - ovat välttämättömiä, jotta markkinoille voi tulla uusia toimijoita.

- Myös VR-Yhtymä jää edelleen valtion omistukseen. Sen rooli ja kilpailukyky valtion omistamana junaliikennöintiyhtiönä turvataan järjestelyjen yhteydessä kuten VR-Yhtymän hallintoneuvostokin esittää, toteaa Berner

Uudistus toimeenpannaan hallitusti ja vaiheittain hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen kolmen seuraavan vaalikauden aikana. Työntekijät siirtyvät perustettaviin uusiin yhtiöihin vanhoina työntekijöinä.

- Kilpailu avataan VR-Yhtymänkin toiveesta Etelä-Suomen taajamaliikenteestä, joka on lähes kokonaan osto- ja velvoiteliikennettä eli kermankuorintaa ei pääse tapahtumaan, sanoo Berner.

Uudistuksen yksityiskohtia valmistellaan lukuisissa työryhmissä. Henkilöstön asemaan liittyviä asioita käsitellään omassa ryhmässään. Työssä ovat mukana VR-Yhtymä Oy ja sen henkilöstöjärjestöt. Suurin osa järjestöistä onkin jo nimennyt edustajansa ryhmään.

- Toivon, että voimme tehdä valmistelutyötä tiiviissä ja hyvässä yhteistyössä VR-Yhtymä Oy:n ja sen henkilöstöjärjestöjen kanssa. On erittäin valitettavaa, että maanantai-iltana alkava työnseisaus aiheuttaa haittaa junamatkustajille ja yrityksille, sanoo ministeri Berner.

Anne Berner