Ministeri Berner EU:n liikenne- ja teleneuvoston kokoukseen Brysseliin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.12.2015 12.38
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner edustaa Suomea EU:n liikenne- ja teleneuvoston kokouksessa 10.-11. joulukuuta Brysselissä. Liikenneneuvoston kokouksessa käydään periaatekeskustelu tieliikenteen sosiaalisista näkökohdista. Lisäksi komissio esittelee uuden Euroopan ilmailustrategian.

Suomi kannattaa sitä, että EU:n tieliikennettä koskevaa lainsäädäntöä arvioidaan uudelleen. Säädösten määrä ei kuitenkaan saisi kasvaa, vaan niitä tulisi yksinkertaistaa ja tarvittaessa osittain purkaa.

Suomi suhtautuu pidättyväisesti säädösten soveltamisalan laajentamiseen koskemaan alle 3,5 tonnia painavia ajoneuvoja. Tällä hetkellä lainsäädännön piirissä ovat kuorma-autot ja bussit. Laajentaminen saattaisi ulottaa säännökset myös takseihin ja pakettiautoihin.

Suomi painottaa sitä, ettei kuljetusmarkkinoille digitalisaation myötä tulevia uusia toimijoita ja palvelukonsepteja tulisi estää liian rajoittavalla lainsäädännöllä. Lisäksi Suomi kannattaa yrittäjäkuljettajien työaikasääntelyn poistamista.

Teleneuvostossa käydään poliittinen suuntaviivakeskustelu sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmästä. Suomi tukee nykyisen pitkälti vanhentuneen ja raskaan järjestelmän uudistamista, ja korostaa erityisesti sääntelyn keventämistä. Kokouksessa kuullaan myös puheenjohtajamaan selvitys verkko- ja tietoturvadirektiiviä koskevien kolmikantaneuvottelujen tilanteesta.

EU:n liikenne- ja teleneuvoston kokouksen lisäksi ministeri Berner tapaa matkan aikana Pohjoismaiden ja Baltian alueen ministereitä sekä TEN-T-koordinaattorin Pat Coxin.

Lisätietoja kokouksen aikana:
osastopäällikkö Minna Kivimäki, 040 754 9871
hallitussihteeri Veera Kojo, 040 733 0554