Ministeri Berner: Ministeriö ei ole estänyt yhtiön hallitusta nostamasta kanteita entistä johtoa vastaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 10.9.2016 14.20
Tiedote

STT on tuonut esille yksittäisen sähköpostiviestin Finavian johdannaissopimusten käsittelyyn liittyen. Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt kyseisen sähköpostiviestin ja muuta asiakirjamateriaalia Valtiontalouden tarkastusvirastolle (VTV) viime talvena ja keväänä sen valmistellessa laillisuustarkastuskertomusta Finavian johdannaiskysymyksessä. Omistaja on informoinut tästä viestistä yhtiökokousta jo 31.5.2016. Asia oli esillä myös samana päivänä lehdistötilaisuudessa.

STT:n haltuunsa saama (14.10.2015) ministeriöstä Finavian hallituksen puheenjohtajalle lähetetty sähköpostiviesti on lähetetty tilanteessa, jossa johdannaisasian hoitoon liittyvät selvitykset ovat olleet edelleen kesken. Tässä yhteydessä hallituksen puheenjohtajan toistuvasti tiedustellessa asiaa ministeriö on informoinut suunnitellusta ylimääräisestä yhtiökokouksesta ja ettei sen vuoksi ja selvitysten ollessa kesken tule edetä johdannaiskanneasiassa.

Omistaja halusi selvittää syitä yhtiön hallituksen tekemiin ristiriitaisiin päätöksiin ja hallituksen jäsenten jättämään eriävään mielipiteeseen koskien kanteiden nostamista. Eriävän kannan mukaan yhtiön hallituksen huolellinen harkinta edellytti lisäselvityksien tekemistä.

Yhtiön hallitus oli tehnyt kaksi täysin erilaista päätöstä siitä, tulisiko johdannaisvastuista nostaa kanteita yhtiön entistä johtoa vastaan. Yhtiön hallitus päätti yksimielisesti 6.3.2015 olla nostamatta kanteita. Puolen vuoden päästä 25.9.2015 yhtiön hallitus puolestaan päätti täpärän äänestyksen jälkeen nostaa kanteet

- Kokonaiskuvan saamiseksi kyseisen sähköpostiviestin asiayhteydestä julkaisemme otteen ministeriössä laaditusta asiakirjasta, joka kuvaa ajallisesti ministeriön toimia ja tapahtumien kulkua johdannaisasian selvittelyssä. Kyseinen asiakirja on toimitettu myös VTV:lle joulukuussa 2015, Berner sanoo.

- Minulla ja liikenne- ja viestintäministeriöllä ei ole mitään sitä vastaan, että asian käsittelyn kannalta olennainen asiakirja-aineisto ministeriön toiminnasta julkaistaan. Ministeriö joutuu kuitenkin ottamaan asiakirjojen julkaisemisessa huomioon sen, ettei tietojen julkaiseminen haittaa yhtiön mahdollisuuksia niissä prosesseissa, joihin yhtiö mahdollisesti myöhemmin aikoo ryhtyä johdannaisasian vastuukysymyksissä. Siksi kaikki asiakirja-aineisto ei ole julkista, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

- Ministeriö ei ole puuttunut epäsopivalla tavalla Finavian operatiivisiin asioihin johdannaisasian hoitamisessa. Eikä ministeriö ole estänyt kanteiden nostamista yhtiön entistä toimitusjohtajaa tai entisen hallituksen jäseniä vastaan, sanoo ministeri Berner.

VTV:n laillisuustarkastuskertomuksessa ei myöskään väitetä ministeriön toimintaa lainvastaiseksi, eikä VTV löytänyt mitään näyttöä sille, että ministeriö olisi ottanut kantaa kanteiden nostamisen puolesta tai vastaan.

Finavian yhtiökokous edellytti 31.5.2016, että yhtiön uusi hallitus arvioi huolellisesti ja päättää tämän vuoden aikana mahdollisten vahingonkorvauskanteiden vireille panemisesta liittyen vahinkoihin, joita yhtiölle aiheutui vuonna 2011 solmituista johdannaissopimuksista.

Liikenne- ja viestintäministeriö on aiemmin julkaissut lausuntonsa VTVn laillisuustarkastuskertomukseen sekä laamanni Pekka Merilammen asiantuntijalausunnon ministeriön omistajaohjauksesta.

TAUSTA

Finaviassa on tehty vuosina 2009 - 2011 ei-suojaavia, luonteeltaan spekulatiivisia johdannaissopimuksia, eli strukturoituja koronvaihtosopimuksia. Mahdollisten vahingonkorvausvaateiden nostaminen v 2011 tappioista on mahdollista v 2016 loppuun asti.

Vuosi 2009, sopimusarvo 5 000 000 €, kokonaisvaikutus + 91 056 €

Vuosi 2010, sopimusarvo 25 000 000 €, kokonaisvaikutus - 408 014 €

Vuosi 2011, sopimusarvo 47 000 000 €, kokonaisvaikutus - 33 963 413 €

Lisätietoja:

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner, haastattelupyynnöt: viestintäjohtaja Taina Pieski, puh. 050 5351574