Ministeri Anne Berner: Tavoitteena varmistaa kaikille toimivat, edulliset ja nopeat tietoliikenneyhteydet

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2016 17.43
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner vastaa Kauppalehdessä 19.12. julkaistuun Pekka A. Viljakaisen avoimeen kirjeeseen.

Pekka A. Viljakainen nosti kirjeessään esille valokuitukaapelin ja nopeiden datayhteyksien saatavuuteen liittyvät ongelmat. Olen Viljakaisen kanssa samaa mieltä siitä, että huonot tietoliikenneyhteydet eivät saa olla yrittämisen ja työllistymisen esteenä missään päin Suomea. Hallitus on sitoutunut digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön kärkihankkeessaan parantamaan huippunopeiden yhteyksien kehittämistä koko maassa.

Liikenne- ja viestintäministeriön tavoitteena on varmistaa kaikille suomalaisille toimivat, edulliset ja nopeat tietoliikenneyhteydet. Tavoitteen toteutumista on edistetty muun muassa yhteisrakentamislailla ja laajakaistatukilailla.

Yhteisrakentamislailla edistetään televerkkojen yhteisrakentamista muiden infrastruktuurin rakentajien kanssa ja hyödynnetään olemassa olevaa infraa teleyritysten käytettäväksi. Lakiin liittyy myös Viestintävirastoon ensi vuoden alussa avattava verkkotietopiste, johon infran omistajien on määrä ilmoittaa olemassa ja suunnitteilla olevat infrastruktuurit. Tietoturvasyistä verkkojen tarkkoja sijaintitietoja ei ole tarkoituksenmukaista julkaista sellaisenaan.

Laajakaistatukilain mukaisissa hankkeissa tuen saaneella teleyrityksellä on velvollisuus tarjota huippunopeita laajakaistayhteyksiä hankealueen asiakkaille. Laajakaistatukilain uudistus on parhaillaan lausunnoilla ja se on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn alkuvuodesta 2017. Uudistuksen tarkoituksena on helpottaa tuettujen laajakaistahankkeiden rahoitusta ja mahdollistaa edullisemmat liityntämaksut, minkä odotetaan lisäävän kysyntää ja myös sen kautta parantavan hankkeiden kannattavuutta.

Valtion vaikutusmahdollisuudet markkinaehtoiseen toimintaan ovat kuitenkin erittäin rajalliset. EU:n ja kansalliset kilpailusäädökset estävät muilla kuin julkisesti tuetuilla alueilla erityisten velvoitteiden tai pakon asettamisen teleyrityksille liittymien tarjontaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö käy jatkuvaa vuoropuhelua laajakaistan saatavuudesta teleyritysten kanssa. Kesäkuussa 2016 teleoperaattorit sitoutuivat rakentamaan kiinteää laajakaistaa miljardilla eurolla seuraavien 8 - 10 vuoden aikana. Samalla liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi laajakaistan toimeenpano-ohjelman huippunopeiden ja toimintavarmojen yhteyksien edistämiseksi. Näiden panostusten tuloksia on toivottavasti jo pian nähtävässä.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

Lisätietoja: toimintavarmuusyksikön johtaja Ari-Pekka Manninen, p. 050 594 2679