Mikael Nyberg LVM:n liikenne- ja viestintäpolitiikan korkean tason edustajaksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 23.8.2018 16.09 | Julkaistu suomeksi 23.8.2018 klo 16.14
Uutinen
Mikael Nyberg (Kuva: LVM / Tomi Parkkonen)
Mikael Nyberg (Kuva: LVM / Tomi Parkkonen)

Hallitusneuvos Mikael Nyberg siirtyy LVM:ssä uuteen tehtävään. Hän aloittaa liikenne- ja viestintäpolitiikan korkean tason edustajana 1.10.2018.

Mikael Nyberg on työskennellyt vuodesta 2016 lähtien ministeriön verkko-osaston osastopäällikkönä. Uudessa tehtävässään hän toimii liikenne- ja viestintäpolitiikan korkean tason edustajana Suomen EU:n neuvoston puheenjohtokaudella 1.7. - 31.12.2019 sekä siihen valmistauduttaessa. Tehtävämääräyksen ajan 1.10.2018 - 29.2.2020 hän on virkavapaalla osastopäällikön virasta.

Nyberg edustaa Suomea liikenne- ja viestintäpolitiikan korkean tason virkamiesyhteistyössä Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa sekä Euroopan unionin neuvostossa, parlamentissa, komissiossa ja muissa toimielimissä. Hän pitää yhteyttä jäsenvaltioiden ministeriöihin ja vastaa Suomen puheenjohtokauden agendan markkinoinnista jäsenvaltioiden ministeriöissä jo ennen puheenjohtokautta.

Nyberg myös johtaa puheenjohtokaudella Suomen virkamiesvaltuuskuntia ICAO:ssa, IMO:ssa, WRC:ssä ja muissa liikenteen ja viestinnän kansainvälisisissä järjestöissä sekä vastaa EU:n kannanmuodostuksen koordinoinnista liikenteen ja viestinnän alalla.