Meriturvallisuutta parannetaan uusilla käytännöillä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.9.2011 13.45
Tiedote

Meriturvallisuutta aiotaan parantaa ja uusien merionnettomuuksien riskiä pienentää. Tähän pyritään sopimalla lainsäädännön tasolla mm. alusliikenteen raportointi- ja ilmoittautumismenettelyistä ja avun tarpeessa olevien alusten vastaanottamisesta.

Hallitus päätti alusliikennepalvelulain muutosesityksen sisällöstä 15. syyskuuta. Lakiesityksellä pannaan täytäntöön ns. VTM-seurantadirektiivi.

Direktiivin mukaisesti avun tarpeessa olevien alusten vastaanottamiselle laadittaisiin suunnitelma. Direktiivi edellyttää myös merenkulun tiedonhallintajärjestelmän kehittämistä.

Myös vaarallisten tai ympäristöä pilaavien aineiden aluskuljetuksiin liittyviin ilmoitusvelvollisuuksiin esitetään muutoksia.

Lakiesityksellä edistetään ympäristönsuojelua ja ehkäistään merionnettomuuksien riskejä.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Risto Saari, p. 09 160 28311, 040 829 8132