Merentutkimuksen uudelleenjärjestelyt lainsäädäntöön

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2008 13.43
Tiedote

Suomalainen merentutkimus järjestetään uudelleen. Uudistuksella selkeytetään organisointia ja vahvistetaan laitosten roolia kansainvälisessä tutkimus- ja tiedeyhteisössä. Selkeämpi työnjako lisää myös tutkimustyön tehokkuutta. Lisäksi edellytykset meriturvallisuuspalveluiden tuotannolle paranevat.

Hallitus esitti uudelleenjärjestelyä koskevien lakimuutosten vahvistamista torstaina 18. joulukuuta. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2009 alusta.

Monitieteinen merentutkimus keskitetään Suomen ympäristökeskukseen ja Ilmatieteen laitokseen. Suomen ympäristökeskukseen on tarkoitus perustaa Merikeskus ja Ilmatieteen laitokseen merentutkimuksen ohjelma. Merentutkimuslaitoksen nykyiset tehtävät jaetaan Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen kesken.

Uudistus kokoaa tällä hetkellä kolmessa eri laitoksessa tehtävää mereen, merensuojeluun ja meriturvallisuuteen liittyvää tutkimusta kahteen paikkaan. Merentutkimuslaitoksen liikennettä palvelevat toiminnot ja Itämeren fysikaalinen seuranta ja tutkimus siirrettään Ilmatieteen laitoksen tehtäviksi. Itämeren kemian ja biologian tutkimus ja seuranta siirtyvät Suomen ympäristökeskukseen.

Merentutkimuslaitoksen toiminta erillisenä tutkimuslaitoksena lakkaa ja siitä annettu laki kumotaan. Ilmatieteen laitoksesta annettua lakia tarkennetaan tehtävien osalta. Ympäristöhallinnosta annettuun lakiin lisätään maininta merentutkimuksen harjoittamisesta Suomen ympäristökeskuksessa. Lisäksi Merentutkimuslaitoksen lakkauttamisesta aiheutuvat muutokset tehdään meripelastuslakiin ja aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annettuun lakiin.

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin Suomen ympäristökeskuksen toimintojen siirtämiseksi Viikin kampusalueelle ja selvittää hallituksen esitystä laajemman merikeskuksen perustamista Viikkiin. Eduskunta edellyttää myös, että hallitus turvaa merentutkimusalus Arandan riittävän rahoituksen ja että Merentutkimuslaitoksesta siirtyvän henkilökunnan palkkaus korjataan vastaamaan Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen henkilöstön palkkausta. Lisäksi merentutkimuksen rahoitusta ja kehitystä seuraamaan on perustettava työryhmä.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Pekka Plathan, p. (09) 160 28340, 050 5668176