Merenkulun neuvottelukunta uudelle toimikaudelle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 6.6.2013 15.07
Tiedote

Hallitus asetti 6. kesäkuuta Merenkulun neuvottelukunnan uudelle toimikaudelle vuosiksi 2013-2016. Neuvottelukunnan tehtävänä on avustaa liikenne- ja viestintäministeriötä merenkulkuun liittyvissä asioissa.

Neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu muun muassa seurata merenkulun alalla tapahtuvaa kehitystä, tehdä esityksiä merenkulun turvallisuuden lisäämiseksi sekä antaa lausuntoja merenkulun lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu edistää merenkulkualalla toimivien yhteisöjen, yritysten ja viranomaisten välistä yhteistoimintaa ja seurata kansainvälisiä merenkulkuasioita, erityisesti EU:ssa tapahtuvaa kehitystä.

Merenkulun neuvottelukunta nimetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nyt asetetun neuvottelukunnan toimikausi päättyy 31.5.2016. Neuvottelukunta koostuu ministeriöiden ja merenkulun asiantuntijaorganisaatioiden ja yhteisöjen edustajista.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii ylijohtaja Minna Kivimäki ja varapuheenjohtajana hallitusneuvos Silja Ruokola liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Neuvottelukunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet löytyvät Valtioneuvoston hankerekisteristä.

Lisätietoja

hallitusneuvos Hannu Pennanen, p. 0295 34 2470