Mediapolitiikan nykytilasta tekeillä selvitys

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.10.2017 13.31
Uutinen
Sanomalehtiä (Kuva: Rodeo)
Sanomalehtiä (Kuva: Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriö on osana mediapoliittisen ohjelman valmistelua tilannut Tampereen ja Helsingin yliopistojen konsortiolta monialaisen yhteiskuntatieteellisen selvityksen mediapolitiikan nykytilasta ja sen mittaamisesta. Selvityksen määräaika on 16. maaliskuuta 2018.

Selvityksessä keskitytään muun muassa viestinnällisiin perusoikeuksiin, median monimuotoisuuteen sekä taloudelliseen ja rakenteelliseen kehitykseen. Selvitystä on laatimassa tutkijoita yhteensä neljästä yliopistosta.

Mediaa, sen käyttöä ja tilannetta koskeva tieto on ollut varsin hajanaista ja pistemäistä. Selvityksessä kuvataan, mitä mediapolitiikan tilasta eri aineistojen kautta nyt tiedetään. Lisäksi siinä tarkastellaan, millaiset aineistot, menetelmät sekä jo käytössä olevat mallit ja mittarit soveltuvat mediapolitiikan eri osa-alueiden politiikkatavoitteiden mittaamiseen ja seurantaan.

Eri mallien arvioinnin ja kansainvälisen vertailun lisäksi hankkeessa kehitetään tarvittaessa kokonaan uusia malleja. Tämän pohjalta selvityksen loppuraporttiin sisältyy ehdotus niistä aineistoista ja mittaristosta, joiden avulla Suomen mediapolitiikan eri osa-alueiden kehitystä olisi mielekästä ryhtyä koordinoidusti seuraamaan.

Hallituksen puoliväliriihessä huhtikuussa 2017 sovittiin mediapoliittisen ohjelman valmistelusta. Ohjelman tavoitteena on varmistaa suomalaiselle media-alalle ja suomalaiselle sisällöntuotannolle mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset sekä varmistaa suomalaisen median monimuotoisuus. Ohjelman on tarkoitus valmistua keväällä 2018.