Media- ja telealan toimintaedellytyksiin parannuksia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 11.1.2018 13.42 | Julkaistu suomeksi 11.1.2018 klo 13.45
Tiedote

Media- ja telealan toimintaedellytyksiä parannetaan muuttamalla tietoyhteiskuntakaaren säännöksiä. Samalla tietoyhteiskuntakaaren nimi muuttuu laiksi sähköisen viestinnän palveluista.

Radio- ja televisiotoiminnan ohjelmistotoimilupien myöntämis- ja peruuttamisedellytyksiä tarkennetaan ja radiomainosten lähetysajan enimmäismäärästä luovutaan kokonaan. Kaupallisten toimijoiden toimintaedellytyksiä helpotetaan alentamalla niiden Viestintävirastolle maksamaa televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksua. Ylen vastaavaa maksua puolestaan korotetaan.

Lailla sähköisen viestinnän palveluista varmistetaan televisio-ohjelmien saavutettavuus näkö- ja kuulorajoitteisille katsojille. Liikenne- ja viestintäministeriö vahvistaa päätöksellään ne ohjelmistot, joihin ääni- ja tekstityspalvelut on liitettävä.

Lakimuutokset koskevat lisäksi mm. televisio-ohjelmistojen eurooppalaisuusvaatimusta.

Teleyritysten toimintaedellytyksiä parannetaan kumoamalla päätelaitteen ja liittymän kytkykauppaa koskevat säännökset tarpeettomina.

Lakimuutoksilla toteutetaan hallituksen norminpurun kärkihanketta. Laki tulee voimaan 1.6.2018.

Mitä seuraavaksi?

Laki sähköisen viestinnän palveluista tulee voimaan 1.6.2018.

Ministeriössä selvitetään parhaillaan muitakin lain muutostarpeita. Arviomuistio matkapuhelinliittymien markkinointikiellon ja teleyritysten maksuhäiriö- ja väärinkäytöstietojen käsittelyoikeuksien osalta on lausuntokierroksella 19.1.2018 asti.

Lisätietoja:

viestintäneuvos Kreetta Simola, p. 0295 34 2609