Matkustussäännölle rooli päästöjen vähentämisessä

Julkaisuajankohta 4.2.2020 7.43
Kolumni
Juhapekka Ristola (Kuva: LVM / Tomi Parkkonen)
Ylijohtaja Juhapekka Ristola (Kuva: LVM / Tomi Parkkonen)

Valtion matkustamista ohjaa matkustussääntö. Se on virka- ja työehtosopimus, jonka valtiota edustava valtiovarainministeriön työmarkkinalaitos tekee pääsopijajärjestöjen kanssa. Liikenne- ja viestintäministeriö esitti viime vuoden toukokuussa valtiovarainministeriölle ja pääsopijajärjestöille, että valtion matkustussääntöä muutettaisiin siten, että virkamatkustuksessa voitaisiin huomioida myös matkan ilmastovaikutukset.

Matkustussäännön mukaan virkamatka on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja niin vähin kokonaiskustannuksin kuin virkatehtävien tarkoituksenmukaisen ja turvallisen suorittamisen kannalta on mahdollista. Liikenne- ja viestintäministeriö esitti, että edullisuus ei saisi ainoana tekijänä ohjata matkustamista, vaan myös ilmastovaikutukset tulisi ottaa huomioon.

Käytännössä edullisemmuusperiaate johtaa usein ilmastolle epäedullisiin ratkaisuihin. Virkamies ei voi kotimaassa valita junaa edullisemman lentomatkan ohi, eikä jäädä Brysseliin viikonlopuksi, jos kokoukset sattuvat olemaan perjantaina ja maanantaina.

Toukokuun jälkeen ilmastohuoli on kasvanut entisestään. Samalla maata pitkin matkustamisesta ja päästökompensoinnista on tullut yhä suositumpaa. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan ekologisesti kestävä Suomi näyttää tietä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Sana ”ilmasto” esiintyykin hallitusohjelmassa eri muodoissa 124 kertaa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toi esiin uudenvuodenpuheessaan Helsingin periaatteet (Helsinki Principles). Suomen johdolla joukko valtionvarainministereitä sopi, että kaikissa budjetti- ja investointihankkeissa otetaan huomioon ilmastovaikutus. Maailman valtiovarainministerit ottavat siis aktiivisen roolin ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Valtion matkustussääntö vuodelle 2020 on nyt julkaistu. Uudessa matkustussäännössä ei ole otettu huomioon liikenne- ja viestintäministeriön esitystä matkustussäännön muuttamisesta siten, että virkamatkustuksessa huomioitaisiin myös matkan ilmastovaikutukset. Valtiovarainministeriö ei ole myöskään muutoin vastannut liikenne- ja viestintäministeriön esitykseen.

Hallituksen ja valtionvarainministereiden kunnianhimoiset ilmastotavoitteet huomioiden on sääli, että tähän asiaan ei saatu vielä muutosta. Ilmastonmuutos tulisi huomioida kaikessa valtion toiminnassa, myös virkamatkustamisessa. Virkamatkustus on globaalissa maailmassa volyymiltaan suurta.

Nyt valtion virka- ja työehtosopimus on uudelleen arvioitavana, kun julkisalojen palkansaajien työehdoista sopivat järjestöt päättivät irtisanoa nykyisen virka- ja työehtosopimuksen. Sopimuskausi päättyy 31. maaliskuuta. Neuvottelut ehdoista ovat jo alkaneet. Neuvottelut ovat oiva tilaisuus miettiä Suomen asemaa tiennäyttäjänä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Edestakainen matkustaminen edullisemmuusperiaatteen vuoksi on rasittavaa virkamiehelle. Matkustamiseen kytkeytyvät läheisesti työaika- ja työhyvinvointikysymykset. Usein ilmastolle edulliset matkustusvaihtoehdot ovat myös virkamiesystävällisiä. Liikenne- ja viestintäministeriön kannan mukaan kaikki nämä asiat – ilmasto, työhyvinvointi, matka-aika ja myös edullisuus – tulisi ottaa huomioon, kun mietitään parasta mahdollista matkustustapaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ei ole virkaehtosopimusneuvotteluiden osapuoli. Asia kuuluu valtiovarainministeriön valtion työmarkkinalaitoksen tehtäviin ja toimialaan. Ilmastonmuutoksen torjumisen nimissä ministeriö haluaa kuitenkin tuoda esille huolemme tässä asiassa samalla tavoin kuin presidenttimme, pääministerimme johtama hallitus sekä laaja joukko eri maiden valtiovarainministereitä on jo tehnyt.

Juhapekka Ristola
Kirjoittaja on liikenne- ja viestintäministeriön konserniohjausosaston osastopäällikkö

2020 Blogit Blogit 2020