Matkustajalaivojen miehistökustannusten tuet vakinaistetaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 11.10.2007 13.57
Tiedote
Ulkomaan meriliikenteessä toimivien matkustajalaivojen miehistökustannusten täysimääräinen tuki muuttuu pysyväksi. Tarkoituksena on parantaa suomalaisen kauppalaivaston miehistökustannusten kilpailukykyä.

Lastialuksilla valtio on korvannut täysimääräisesti työnantajalle tämän maksamat sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut sekä merityötulosta toimitetut ennakonpidätykset. Matkustaja-alusten miehistökustannusten tuki nostettiin huhtikuussa 2007 lastialusten tasolle, mutta tukipäätös oli määräaikainen.

Uudistuksen myötä merenkulun tukimuodot kootaan yhteen lakiin. Tukien yhteismääräksi vuositasolla tulee 94,7 miljoonaa euroa.

Kauppa-alusluettelolain kokonaisuudistus liittyy vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Hallitus päätti 11. lokakuuta esittää lakiuudistusta eduskunnalle. Merenkulun kilpailukyvyn vahvistaminen on kirjattu hallitusohjelmaan.


Lisätietoja:
ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260
hallitusneuvos Aila Salminen, puh. (09) 160 28491 tai 040 572 0166