Matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointiin määräaikainen kielto

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 14.6.2012 13.47 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 10.27
Uutinen

Matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointi kielletään kolmeksi vuodeksi. Kielto koskee uusiin asiakkaisiin kohdistuvaa puhelinmarkkinointia. Markkinointikieltoa koskevan lain taustalla ovat puhelinmarkkinoinnissa ilmenneet ongelmat.

Samassa yhteydessä tarkennetaan puhelinlaskun erittelyä maksullisten lisäpalveluiden osalta. Hyödykkeen tai palvelun maksamisesta tulee laskussa eritellä maksun peruste, määrä, ajankohta ja saaja. Erittely annetaan liittymän tilaajalle ja se on annettava maksutta. Muutos selkeyttää puhelinlaskua ja edistää matkapuhelimen käyttöä maksuvälineenä.

Matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointia koskeva laki tulee voimaan 1. elokuuta 2012 ja on voimassa 1. heinäkuuta 2015 saakka. Puhelin laskun erittelyä koskeva lainmuutos tulee voimaan 1. kesäkuuta 2013.