Matkapuhelimia ja liittymiä kytkykauppana jatkossakin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2008 13.46
Tiedote

Matkapuhelinliittymien kytkykaupan salliva viestintämarkkinalain säännös vakinaistetaan. Uusissa säännöksissä on erityistä huomiota kiinnitetty kuluttajansuojaan.

Hallitus esitti lain vahvistamista 18. joulukuuta. Laki tulee voimaan 2. huhtikuuta 2009, kun nykyisen määräaikaisen lain voimassaolo lakkaa.

Laissa ovat kuluttajansuojakysymykset saaneet erityistä huomiota. Uudet viestintämarkkinalain säännökset ovat määräaikaista lakia tarkempia erityisesti liittymäsopimusten osalta.

Kytkysopimuksen enimmäispituus voi olla kaksi vuotta, mutta asiakkaalle on samalla tarjottava myös yhden vuoden mittaista sopimusta. Teleyrityksen on ilmoitettava sopimuskauden päättymisestä asiakkaalle. Asiakkaan on voitava hankkia liittymä myös ilman kytkykaupassa tulevaa matkapuhelinta.

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa määräaikainen sopimus kesken kauden esimerkiksi sairauden, työttömyyden tai muun vastaavan maksuvaikeuksia aiheuttavan syyn takia. Häneltä voidaan tällöin periä ainoastaan sellaiset maksut, jotka ovat syntyneet liittymän käytön aikana.

Asiakas voi tietyin edellytyksin sanoa irti sopimuksensa myös muusta kuin edellä mainituista syistä.

Kun sopimus irtisanotaan, on teleyrityksen purettava maksutta puhelimen SIM-lukko kahden viikon kuluessa sopimuksen päättymisestä tai purkamisesta. SIM-lukolla teleyritys voi estää toisen operaattorin liittymän käytön kytkykaupalla hankitussa puhelimessa.

Teleyritys velvoitetaan tarjoamaan kuluttajalle maksutonta saldoilmoituspalvelua liittymän käytöstä kertyvien maksujen seuraamiseksi sekä kytky- että muissa liittymissä.

Laissa matkapuhelimen ja liittymän yhteiskauppa sallitaan kolmannen sukupolven (3G) kännyköiden lisäksi tietyissä erityisryhmien GSM-puhelimissa, joita ovat turvapuhelimet, pöytäpuhelimet ja eräät muut erikoispuhelimet. Tavallista GSM-puhelinta ja liittymää ei edelleenkään voi hankkia kytkysopimuksella.

Lisätietoja

erityisavustaja Aleksi Randell, puh. (09) 160 28324, 0400 500 822
neuvotteleva virkamies Sanna Helopuro, puh. (09) 160 28464, 0400 515 548