Matalalentoverkoston toteuttamisvaihtoehtoja koskeva selvitys julkaistu – asteittaista käyttöönottoa suositellaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.9.2021 9.30 | Julkaistu suomeksi 28.9.2021 klo 16.02
Tiedote
Pelastushelikopteri lentää myrskyssä. (Kuva: Eeli Purola / Shutterstock)
Pelastushelikopteri lentää myrskyssä. (Kuva: Eeli Purola / Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriön ohjaama selvitys matalalentoverkoston toteuttamisvaihtoehdoista on valmistunut. Selvityksen perusteella Suomeen suositellaan perustettavaksi ensivaiheessa viranomaiskäyttöistä, asteittain laajenevaa matalalentoverkostoa. Matalalentoverkostolla tarkoitetaan satelliittipaikannusta hyödyntävää verkostoa, jossa myös huonoissa sääoloissa lentäminen olisi nykyistä tehokkaampaa. Matalalentoverkostossa on kyse reittiverkostosta sekä mittarilähestymismenetelmistä.

Matalalentoverkosto mahdollistaisi sen, että ilma-alus voisi nykyistä tehokkaammin lentää myös huonoissa sääolosuhteissa ja näkyvyydessä laskeutumalla mittareiden avulla esimerkiksi valvomattoman lentopaikan tai sairaalan yläpuolella tiettyyn korkeuteen pilven alapuolelle. Sen jälkeen ilma-alus jatkaisi kohteeseensa matalalla suorassa näköyhteydessä. Tällä parannettaisiin toimintaedellytyksiä erityisesti tilanteissa, joissa lennon suorittaminen ei ole nykyisin huonojen sääolosuhteiden takia mahdollista. Verkosto nopeuttaisi esimerkiksi pelastuspalvelun ja ensihoidon pääsyä tapahtumapaikalle tai sen läheisyyteen.

Selvityksen tehnyt työryhmä ja selvitystyötä ohjannut ohjausryhmä suosittelevat reittiverkoston rajaamista alkuun vain viranomaiskäyttöön. Reittiverkosto olisi yksinomaan helikoptereille ja lähestymismenetelmät tarpeen mukaan myös lentokoneille. Lähtökohtana pidetään sitä, että navigointi perustuisi yksinomaan satelliittipohjaisen GNSS-järjestelmän (global navigation satellite system) käyttöön, eikä se edellyttäisi navigointilaitteistoa maassa.

- Matalalentoverkostoja muistuttavia verkostoja on Euroopassa vasta muutamia, joten juuri Suomeen sopivia toteuttamisvaihtoehtoja kartoittava selvitys on ollut tulevaisuuden alailmatilan kehitystä silmällä pitäen todella tärkeä, toteaa yksikön johtaja Maija Ahokas liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Selvitystä ohjasi liikenne- ja viestintäministeriön asettama ohjausryhmä ja se tehtiin yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön, sisäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, puolustusministeriön, Liikenne- ja viestintäviraston, Puolustusvoimien, Ilmavoimien, Maavoimien ilmailun, Rajavartiolaitoksen, Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n ja FinnHEMS Oy:n kanssa.

Mitä seuraavaksi?

Matalalentoverkoston rahoitusvaihtoehtoja jatkoselvitetään ennen mahdollista päätöstä verkoston perustamisesta.

Alailmatilaan odotetaan kohdistuvan tulevina vuosina useita muutoksia ja matalalentoverkosto toteutuessaan olisi näistä yksi keskeisiä.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Suvi Kankare, p. 0295 342 105

Yksikön johtaja Maija Ahokas, p. 040 031 6178