Matalaenergiatalojen matkaviestinongelmia aletaan selvittää

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 6.9.2012 14.51
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän selvittämään matalaenergiataloissa esiintyviä matkaviestinverkon kuuluvuusongelmia.

EU edellyttää, että uudisrakentamisessa siirrytään vuoden 2020 jälkeen lähes nollaenergiatalojen rakentamiseen. Suomi on sitoutunut noudattamaan näitä vaatimuksia jo vuoteen 2017 mennessä.

Ongelmana on kuitenkin se, että uusien matalaenergiatalojen eli niin sanottujen passiivitalojen eristys perustuu paljolti myös metallirakenteisiin, joita radiosignaalit läpäisevät erittäin huonosti. Tukiasematiheyden jatkuva kasvattaminenkaan ei välttämättä riitä kompensoimaan uudisrakennusten kasvavia radiovaimennuksia.

On mahdollista, että ilman erityistoimenpiteitä matkaviestintäverkon mahdollisuus läpäistä uudisrakennusten eristeitä on lähes olematon.

Työryhmän tehtävänä on arvioida radiosignaalien kuulumattomuusongelman ratkaisumahdollisuuksia sekä rakennusteollisuuden että teleyritysten näkökulmista. Mahdollisuuksien mukaan ryhmän on pyrittävä esittämään myös konkreettisia toimia.

Ryhmässä ovat mukana liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi suurimmat teleoperaattorit, FiCom, Rakennustuoteteollisuus RTT, Talonrakennusteollisuus ry, Viestintävirasto ja ympäristöministeriö. Ryhmä kuulee työssään myös muita asiantuntijoita.

Sekä teleoperaattorit että rakennusteollisuus ovat teettäneet aiheeseen liittyviä tutkimuksia, ja myös näitä hyödynnetään työryhmän toiminnassa.

Työryhmän toimikausi päättyy 1.10.2013.

Lisätietoja
suunnittelija Sini Wirén, p. 0295 34 2532