Liikennemarkkinafoorumi keskustelemaan liikennepalvelulain vaikutuksista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.2.2019 8.34
Uutinen
Nuori mies käyttää puhelinta taustalla liikennettä, autojen valoja (Kuva: LVM)
Nuori mies käyttää puhelinta taustalla liikennettä, autojen valoja (Kuva: LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa liikennealan toiveeseen ja asettaa markkinafoorumin, joka tarjoaa liikennealan toimijoille mahdollisuuden käydä keskustelua uuden liikennepalvelulain vaikutuksista.

Markkinafoorumin tavoitteena on luoda yhteistä ymmärrystä liikenteen eri toimijoiden rooleista ja toiminnasta sekä liikennepalvelulain toimialalle tarjoamista mahdollisuuksista. Foorumin tehtävänä on myös tukea liikennepalvelulain vaikutusten seurantaa. Foorumi ei tee linjauksia tai ratkaisuja lain säännösten tulkinnasta. Lain säädösten tulkinnasta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, joka myös seuraa ja raportoi säännöllisesti lain vaikutuksista.

Ryhmän puheenjohtajana toimii osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala ja varapuheenjohtajina yksikön johtajat Elina Thorstöm ja Maria Rautavirta liikenne- ja viestintäministeriöstä. Foorumi kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa ja sen jäseniksi kutsutaan edustajia laajasti liikennealan yrityksistä ja organisaatioista, lisäksi se on avoin kaikille sidosryhmille. Foorumin toimikausi on 19.2.2019 - 31.12.2022.

Laki liikenteen palveluista tuli pääosin voimaan 1. heinäkuuta 2018. Lain keskeisenä tavoitteena on tarjota kansalaisille parempia liikennepalveluita ja edistää liikenteen palvelujen digitalisointia. Laki myös tukee kuljetusten tehostamista ja sitä kautta ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista.