Marknadsforum blir plattform för diskussion om konsekvenserna av lagen om transportservice

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.2.2019 8.34 | Publicerad på svenska 28.2.2019 kl. 8.50
Nyhet
Ung man använder mobil telefon, på bakgrund trafik och bilarnas ljus (Bild: KM)
Ung man använder mobil telefon, på bakgrund trafik och bilarnas ljus (Bild: KM)

Kommunikationsministeriet svarar på transportbranschens önskemål och tillsätter ett marknadsforum för att ge branschaktörer möjlighet diskutera konsekvenserna av den nya lagen om transportservice.

Syftet med marknadsforumet är att skapa en gemensam syn på olika aktörers roller och verksamhet inom transportsektorn och att öka förståelsen för de nya möjligheter som lagen om transportservice bereder branschen. Forumet ska också vara ett stöd för uppföljningen av konsekvenserna av lagen om transportservice. Forumet tar inte fram riktlinjer eller lösningar som avser tolkningen av lagen. Det är Transport- och kommunikationsverket Traficom som svarar för tolkningen av bestämmelserna i lagen och som också följer upp verkningarna av lagen och rapporterar regelbundet om dem.

Ordförande för forumet är avdelningschef Olli-Pekka Rantala och vice ordförande enhetsdirektörerna Elina Thorstöm och Maria Rautavirta från kommunikationsministeriet. Forumet samlas cirka två gånger per år och till medlemmar kallas på bred bas företrädare för företag och organisationer inom transportsektorn. Forumet är dessutom öppet för alla intressegrupper. Forumets mandatperiod är 19.2.2019 - 31.12.2022.

Lagen om transportservice trädde huvudsakligen i kraft den 1 juli 2018. Det centrala målet med lagen är att erbjuda medborgarna bättre transporttjänster och att främja digitaliseringen av tjänster inom området för trafik och transport. Tack vare effektivare transporter förbättrar lagen också möjligheterna att nå uppställda miljö- och klimatmål.