Maanteiden kunnossapidon ja rakentamisen hankinta keskitetään neljään ELY-keskukseen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.4.2015 13.43
Uutinen

Maanteiden kunnossapidon ja rakentamisen hankintaan sekä sopimuskauden aikaiseen toimintaan liittyvät ELY-keskuksen tehtävät hoidetaan jatkossa neljässä ELY-keskuksessa. Asiantuntemus ja asiantuntijat säilyvät jatkossakin kaikilla ELY-keskusalueilla.

Hallitus hyväksyi 16. huhtikuuta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen liittyvän asetuksen muutoksen.

Vuoden 2016 alusta lähtien tierakentamisen ja kunnossapidon hankintaan sekä sopimuskauden aikaiseen toimintaan liittyvät ELY-keskuksen tehtävät hoidetaan Varsinais-Suomen, Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen ja Lapin ELY-keskuksissa. Hankinnat tarkoittavat urakkakokonaisuuksien muodostamista, kilpailuttamista ja urakoiden toteutuksen aikaisia tilaajan tehtäviä. Aikaisemmin vastaavia tehtäviä on hoidettu yhdeksässä ELY-keskuksessa.

Muutos ei edellytä henkilöstön muuttamista tai siirtymistä toiselle paikkakunnalle.

Yhdeksän ELY-keskuksen liikenteen vastuualueet vastaavat entiseen tapaan alueensa maantieverkosta ja siellä tehtävien toimenpiteiden valinnasta ja rahoituksen kohdentamisesta. Tienpidon ja liikenteen järjestämisen määrärahat jaetaan samalla tavalla kuin tälläkin hetkellä yhdeksälle ELY-keskukselle.

Muutoksella tehostetaan ELY-keskusten toimintaa vähenevien toimintamenojen vuoksi.