LVM, Trafi ja Helsingin kaupunki irtisanoutuvat Malmi-työryhmän esityksistä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 18.5.2015 13.22
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Helsingin kaupunki tiedottavat

Julkisuuteen on saatettu 17.5.2015 Esa Korjulan työryhmän raportti Malmin lentokentän tulevaisuudesta. Liikenne- ja viestintäministeriö, Trafi ja Helsingin kaupunki eivät ole hyväksyneet julkaistun raportin sisältöä eikä se edusta näiden tahojen näkemyksiä. Trafi on antanut asiantuntija-apua raportin tekniseen sisältöön.

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko pyysi 4.12.2014 Helsinki-Malmin lentokenttää koskevassa keskustelutilaisuudessa Trafilta arvion Malmin lentokentän toimintaedellytyksistä vuosina 2016-2018. Trafi on toimittanut tämän selvityksen ministeriölle 13.5.2015.

Erillistä työryhmää asian selvittämiseksi ei nimitetty, mutta tarkoituksena oli kuulla eri osapuolia. Esa Korjulan vetämän ryhmän raportti ei ole tämä ministerin tilaama arvio. Korjulan vetämän ryhmän työ on selvästi laajentunut Trafille osoitetusta toimeksiannosta.

Esa Korjulan vetämän ryhmän raportti on laajempi kokonaisselvitys Malmin lentokentästä. Siinä on käsitelty mm. sitä, miten Malmin lentokentän käyttö voisi jatkua pysyvästi. Raportissa on myös käsitelty laajasti alueen käyttöä muuhun kuin lentokenttätoimintaan. Tällaista toimeksiantoa ei ryhmälle ole annettu.

Valtio vetäytyy toimintoineen Helsinki-Malmin lentoasemalta syyskuussa 2016. Hallitus teki päätöksen toimintojen lakkauttamisesta Helsinki-Malmin lentoasemalla maaliskuussa 2014 sopiessaan budjettikehyksistä ja julkisen talouden suunnitelmasta. Helsingin kaupunki on suunnitellut ottavansa Helsinki-Malmin lentoaseman alueen asuntotuotantokäyttöön viimeistään 2020-luvun alussa. Finavia vetäytyy Malmilta vuoden 2016 loppuun mennessä. Finavia on myynyt omistamansa kiinteistöt Helsingin kaupungille.

Lisätietoja:
yksikön johtaja Risto Murto, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0295 34 2639
ilmailujohtaja Pekka Henttu, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, p. 029 5346 031
apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki, Helsingin kaupunki, p. 050 511 3166