LVM selvityttää Helsinki-Turku tunnin junan edellytykset

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.12.2014 13.16
Uutinen

Suomi on ehdottanut eurooppalaiseen investointiohjelmaan Helsingin ja Turun välisen nopean ratayhteyden edistämistä. Yhteysväli on osa Pohjoista kasvuvyöhykettä ja se kuuluu TEN-T liikenneverkkokäytävään Välimeri-Skandinavia.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää Liikennevirastoa arvioimaan Helsinki-Turku -ratayhteyden kehittämistä. Arviosta tulee selvitä, mitä suoria ja epäsuosia vaikutuksia eri kehittämisvaihtoehdoilla on aluetalouteen, aluerakenteeseen ja liikennejärjestelmään.

Selvitys tulee tehdä yhteistyössä, alueen kaupunkien ja kuntien, maakuntaliittojen, alueen kuntien, ELY-keskusten ja alueen elinkeinoelämän kanssa. Työn tulisi olla valmis vuoden 2015 loppupuolella.

Nopeat liikenneyhteydet helpottavat Etelä-Suomen osaavan työvoiman liikkuvuutta ja saatavuutta. Matka-ajan merkittävä lyhentyminen sitoisi alueita entistä tiiviimmäksi yhteiseksi talous- ja työssäkäyntialueeksi, mikä loisi selkeää etua alueen yritystoiminnalle.