LVM selvitti yksityisraiteiden käyttöä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 29.11.2011 15.02
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö on selvittänyt, miten kapasiteetin jakamista ja ratamaksua koskeva sääntely soveltuisi yksityisraiteille. Tutkimuksen taustalla on se, että yksityisraiteet ja niiden haltijat ovat uuden rautatielain myötä entistä tiiviimmin integroitu osaksi Suomen rautatiejärjestelmää.

Suomessa on arviolta yli 1 000 raidekilometrin verran yksityisraiteita lukuisilla eri omistajilla.
Useimmilta raiteilta liikennöidään valtion rataverkolle, mutta paljon on myös teollisuus- ja
logistiikka-alueiden sisäisiä yksityisraiteita. Yksityisraiteiden käyttö vaihtelee satunnaisesta aina miljoonien tonnien vuosittaisiin kuljetuksiin.

Yksityisraiteiden käytöstä ei tällä hetkellä peritä maksuja, mutta halukkuutta raiteiden käytön
ja muiden yksityisraiteilla sijaitsevien rautatieliikenteen palvelujen hinnoitteluun tiedetään
olevan.

Raportissa on määritelty alustavia suosituksia yksityisraiteiden infrastruktuurin ja muiden rautatieliikenteen palvelujen hinnoitteluun. Suosituksia on tarkennettava kun sääntelykehys täsmentyy direktiiviuudistuksen myötä ja uusi sääntely pannaan kansallisesti täytäntöön.