LVM sai selvitykset Moskovan-lennon säteilystä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 11.12.2006 14.21
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeriö on saanut Finnairilta ja Ilmailuhallinnolta selvitykset Finnairin Moskovan-koneesta joulukuun alussa havaituista kohonneista säteilyarvoista.

Ministeriö pitää selvityksiä riittävinä ja katsoo, ettei jatkotoimiin ole aihetta.

Finnairin kone pysäytettiin Moskovan kentälle 2. joulukuuta koneessa mitattujen korkeiden säteilyarvojen takia. Venäläiset viranomaiset mittasivat korkeita arvoja koneen matkustamossa yhdeltä penkkiriviltä välittömästi Moskovaan laskeutumisen jälkeen.

Kolmessa seuraavassa mittauksessa säteilymäärät olivat normaalit. Ensimmäisenkin mittauksen arvot jäivät reilusti alle säteilylle asetettujen turvallisuusrajojen.

Selvityksen mukaan mitatut säteilyarvot johtuivat koneen ruumassa olleesta radioaktiivista ainetta sisältäneestä rahdista.

Ilmailuhallinto ei omissa tutkimuksissaan ole havainnut mitään huomautettavaa myöskään Finnairin toiminnassa Moskovan-lennon tapauksessa eikä muutostarpeita vaarallisia aineita koskevissa ohjeissa ja käytännöissä.

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovisen saamissa selvityksissä kerrottiin myös laajemmin periaatteista, joita noudatetaan vaarallisten aineiden lentokuljetuksissa.


Lisätietoja

hallitusneuvos Mikael Nyberg, puh. (09) 160 28474 tai 040 837 8794