LVM päätti joukkoliikennetuen kohdentamisesta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2020 15.39
Tiedote
Paikallisbussi Jyväskylässä (Kuva: Juha Tuomi / Rodeo)
Paikallisbussi Jyväskylässä (Kuva: Juha Tuomi / Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt seitsemännessä lisätalousarviossa myönnetyn 100 miljoonan euron joukkoliikennetuen kohdentamisesta.

Rahoituksella tuetaan joukkoliikenteen palvelutason turvaamista koronatilanteen pitkittyessä sekä pyritään varmistamaan nykyisten joukkoliikenteen kehittämishankkeiden jatkuvuus. Lisäksi rahoituksella voidaan edistää uusia kehittämistoimenpiteitä.

Tuki kohdennetaan seuraavasti:

- 73 miljoonaa euroa suurten kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen tukeen

- 8 miljoonaa euroa keskisuurten kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen tukeen

- 19 miljoonaa euroa ELY-keskusten alueellisen ja paikallisen liikenteen ostoihin ja kehittämiseen

- Tänä vuonna jaetaan yhteensä historiallinen 200 miljoonan tuki joukkoliikenteelle. Helsingin seutu on kokenut kovimman iskun, joten sinne kohdistuu tuesta yli puolet. Samaan aikaan aivan yhtä tärkeää on, että syrjäseudulla yhteydet säilyvät. Se on yhdenvertaisuuskysymys, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka toteaa.

Ministeriö on pyytänyt Liikenne- ja viestintävirasto Traficomia kiinnittämään huomiota valtionavustusten jakamisessa siihen, että tukea saavat kaupunkien toimivaltaiset viranomaiset pyrkivät pitämään palvelutason ja vuorotarjonnan ennallaan ja kesäaikataulujen osalta kesän 2020 tasolla.

Tuen tarkoituksena on korvata erityisesti lipputulomenetyksiä, mistä johtuen tukea tulisi kohdentaa siihen, että lippujen hinnat eivät nouse koronan takia vuonna 2021 tai hintojen korotukset ovat maltillisia eli korkeintaan indeksikorotuksen suuruisia.

Asiaa on käsitelty Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunta KUTHANEK:ssa. Traficom toimittaa ministeriölle esityksen ja aikataulun tuen käytöstä 15.1.2021 mennessä.

Lisätietoja

osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala, p. 050 344 3400