LVM:n tieto-osaston osastopäällikön virka haettavana

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.5.2016 16.16
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriössä on haettavana tieto-osaston osastopäällikön virka 1.9.2016 lukien viiden vuoden määräajaksi. Hakuaika virkaan päättyy 3.6. klo 12.00.

Osastopäällikkö osallistuu ministeriön johtamiseen johtoryhmissä sekä johtaa osastonsa toimintaa ja vastaa siitä, että tehtävät hoidetaan tuloksellisesti.

Tieto-osaston toimialaan kuuluvat ministeriön toimialalta mm. ne asiat, jotka koskevat digitalisaatiota ja tietovarantoja, tiedon käyttöä liiketoiminnassa ja oikeutta tietoon, palveluiden käyttäjän turvallisuutta, yksityisyydensuojaa ja palveluiden luottamuksellisuutta, palveluiden käyttäjän sananvapautta, identiteetin hallintaa ja sähköistä tunnistamista sekä automatisaatiota ja robotisaatiota.

Tieto virkaa hakeneista on julkinen. Kaikkien hakijoiden nimet julkaistaan ministeriön internetsivuilla hakuajan päättymisen jälkeen.

Hakuilmoitus on luettavana Valtiolle.fi-palvelussa.