KM:s avdelning för kunskapshantering söker en avdelningschef

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2016 16.16 | Publicerad på svenska 19.5.2016 kl. 16.21
Nyhet

Vid kommunikationsministeriets avdelning för kunskapshantering är tjänsten som avdelningschef ledig att sökas. Tjänsten tillsätts för en period på fem år med tillträde den 1 september 2016. Ansökningstiden går ut den 3 juni 2016 kl. 12.00.

Avdelningschefen deltar i ledningen av ministeriet i ministeriets ledningsgrupper, leder verksamheten vid sin avdelning och svarar för att de uppgifter som hör till avdelningen sköts med gott resultat.

Avdelningen för kunskapshantering ansvarar för de ärenden inom ministeriets ansvarsområde som gäller digitalisering och datalager; användningen av information inom affärsverksamhet och rätten till information; tjänsteanvändarens säkerhet, beteendereglering och sanktioner, integritetsskyddet och tjänsternas konfidentialitet; tjänsteanvändarnas yttrandefrihet; identitetsförvaltning och elektronisk identifiering samt automatisering och robotisering.

Uppgifterna om vem som sökt tjänsten är offentliga. Namnen på de sökande offentliggörs på ministeriets webbplats när ansökningstiden har gått ut.

Platsannonsen kan läsas på webbplatsen valtiolle.fi.