LVM:n tavoite: Sähköinen liikenne- ja matkustustieto laajaan käyttöön tällä vuosikymmenellä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 29.9.2004 9.13
Tiedote
Kansalaisilla ja elinkeinoelämällä on vuoteen 2010 mennessä käytettävissään sähköisessä muodossa tietoa, joka auttaa esimerkiksi kiertämään ruuhkat, löytämään parhaat joukkoliikenneyhteydet ja nopeuttamaan tavarankuljetusta.

Tavoitteet sisältyvät liikenne- ja viestintäministeriön liikenteen telematiikkastrategiaan. Liikennetelematiikka tarkoittaa tieto- ja viestintätekniikan soveltamista henkilö- ja tavaraliikenteessä.

Keskeisenä tavoitteena on telematiikan avulla huolehtia kansalaisten ja elinkeinoelämän matkustus- ja kuljetustarpeista sujuvasti, turvallisesti ja tehokkaasti ovelta ovelle.

Palvelujen kehittymisen kannalta keskeisiä ovat toimivat pelisäännöt ja liiketoimintamallit. Ministeriö vastaa liikenteen telematiikan linjauksista ja sääntelystä. Ministeriön alaiset Ilmailulaitos, Merenkulkulaitos, Ratahallintokeskus ja Tiehallinto huolehtivat telematiikan peruspalveluista ja järjestelmistä sekä tukevat liikenteen kannalta tarpeellisten palveluiden toteuttamista.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla keskitytään erityisesti liikenteen ohjaukseen ja matkustajainformaation kehittämiseen. Lisäksi luodaan edellytyksiä muiden palveluiden aikaansaamiseksi.

Liikenteen tiedotuksessa käytetään yleensä joukkoviestintää, radiota, televisiota ja Internetiä. Yksilölliset, esimerkiksi omaan matkapuhelimeen tilattavat palvelut ovat joko kokonaan tai osittain kaupallisia. Strategian mukaan yksityiselle sektorille annetaan riittävästi tilaa kannattavaan liiketoimintaan.

Käyttäjälle välitetään matkapuhelimen, digitelevision, Internetin ja erilaisten lähiverkkojen välityksellä ajantasaista tietoa liikkumisolosuhteista, liikenteen häiriöistä ja niiden arvioidusta kestosta sekä joukkoliikennematkojen ja matkaketjujen liikennepalveluista.

Strategian tavoitteena on, että vuonna 2010 liikenneverkon kansainvälisillä runkoyhteyksillä on ajantasainen muuttuva liikenteen ohjaus, häiriötilanteiden seuranta ja tiedotus. Muissa liikenneverkon osissa telematiikka täydentää muuta väylänpitoa.

Tärkeimmillä lentoasemilla, satamissa ja matkakeskuksissa telematiikka takaa matkustajien ja tavaroiden sujuvan siirtymisen kulkutavasta toiseen.

Ilmailulaitoksen lähivuosien toimenpiteisiin kuuluu mm. matkatavaroiden hallintajärjestelmän kehittäminen ja ajantasainen liityntäliikenteen reitti- ja aikataulutiedotus. Tiehallinto toteuttaa liikenneolojen seurantajärjestelmän tärkeimmillä yhteysväleillä ja suurilla kaupunkiseuduilla. Kelin seurantaa ja kelitiedon laatua parannetaan. Automaattista liikenteen valvontaa lisätään.

Ratahallintokeskus laajentaa keskitettyä matkustajainformaatiojärjestelmää matkakeskuksiin sekä parantaa ja automatisoi asemakuulutusjärjestelmää. Junien kulunvalvonta saadaan valmiiksi vuoden 2005 loppuun mennessä. Merenkulkulaitoksen toimenpiteisiin kuuluu mm. tuoda kaikki kauppamerenkulun käyttämät väylät VTS-valvontajärjestelmän piiriin ja laajentaa järjestelmää Suomenlahdella avomerelle.

Liikenne- ja viestintäministeriön telematiikkastrategian tavoitteiden toteuttaminen maksaisi vuosina 2004-2007 arviolta 280 miljoonaa euroa. Laskelmassa eivät ole mukana Ilmailulaitoksen toimenpiteet. Laitosten budjeteissa samaksi ajaksi on varattu noin 236 miljoonaa euroa. Eniten telematiikkaan sijoittaa Ratahallintokeskus, jonka suurimpia investointeja ovat liikenteenohjauksen automatisointi ja kulunvalvonta.


Liikenteen telematiikkastrategia. Liikenne- ja viestintäministeriön ohjelmia ja strategioita 2/2004.

Lisätietoja

liikenneneuvos Matti Roine, puh. (09) 160 28568 tai 040 823 2109
liikenneneuvos Seppo Öörni, puh. (09) 160 28545 tai 040 577 1179