LVM:n lentoliikenneselvitys: Alueiden sitoutuminen lentoliikenteen käyttämiseen keskeistä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 18.8.2010 15.48
Tiedote

Lentoyhteyksien säilyminen edellyttää liiketaloudellisesti riittävää kysyntää. Alueiden sitoutuminen lentoliikenteen käyttämiseen on yhteyksien säilymisen kannalta keskeistä. Vähäliikenteisten lentoreittien käyttöä tukevat muun muassa tiedottaminen, markkinointi ja yhteydenpito alueen yrittäjiin ja kauppakamariin elinkeinoelämän matkustustarpeiden ja liikenteen oikean palvelutason selvittämiseksi.

Tämä selviää liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä. Selvitys kotimaan lentoliikenteen tilanteesta erityisesti Porin, Seinäjoen ja Jyväskylän lentokentillä luovutettiin keskiviikkona 18. elokuuta liikenneministeri Anu Vehviläiselle. Ministeri Vehviläinen tulee perehtymään selvitykseen.

Selvityksessä annetaan yleiskuva kotimaan lentoliikenteen tilasta ja tulevaisuuden näkymistä sekä yritysmaailman tarpeista. Selvityksessä pääpaino on Porin, Seinäjoen ja Jyväskylän tilanteessa. Tarpeet myös muilla talousalueilla ovat kuitenkin pitkälti samansuuntaiset.

Kotimaan lentoliikenteen tarjonta on tiettyjen lentoasemien osalta murroksessa. Uudessa tilanteessa nykyiset toimijat hakevat uusia yhteistyökumppaneita ja lisäksi reiteille on odotettavissa uusia yhtiöitä.

Murroksen taustalla on taloustaantuma, jonka vuoksi yritykset ja julkinen sektori mukauttivat matkustussääntöjään ja rajoittivat lentomatkustusta. Kesän 2010 aikana lentoyhtiöt ovat joutuneet tarkastelemaan uudelleen kotimaan liikenteen toimintastrategiaansa.

Asukastiheys Keski- ja Pohjois-Suomessa on pieni ja liikennevirrat ohuet, joten vain osa lentoreiteistä on selvästi kannattavia. Kilpailun puute heikentää lentoliikenteen hintakilpailukykyä tietyillä yhteysväleillä verrattuna muihin liikennemuotoihin. Lentolippujen kalliit hinnat ja epäsopivat tai epävarmat lentoaikataulut ovat yksi syy siihen, että varsinkin Etelä-Suomessa työmatkoja pääkaupunkiseudulle tehdään lähinnä henkilöautolla.

Lentoyhteydet edesauttavat alueiden saavutettavuutta ja kehittymistä vaikuttamalla yritysten sijoittumispäätöksiin. Yritystoiminnan menestymiselle kriittinen tekijä maan kaikissa osissa on yhteinen: käytössä on oltava päivittäiset edestakaiset liikenneyhteydet muualle Suomeen ja Eurooppaan.

Kotimaan lentoliikenteen toimintaedellytysten turvaamiseksi Finavia alensi lentoliikenteen maksuja 10 prosenttia syyskuusta 2009 vuoden 2011 loppuun saakka. Tämä merkitsee 47 miljoonan euron tukea lentoliikenteelle.

Suomen kilpailukyvyn kannalta toimivat lentoyhteydet ovat elintärkeät ja lentoliikennettä halutaan kehittää markkinalähtöisesti. Valtion väliintulo on viimeinen keino lentoyhteyksien säilyttämiseksi.


Lisätietoja:
erityisavustaja Kari Jääskeläinen p. 044 058 1030
ylijohtaja Minna Kivimäki p. 09 160 28013 tai 040 754 9871
hallitusneuvos Silja Ruokola p. 09 160 28367 tai 040 580 0894