LVM koordinoimaan älystrategioita

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.10.2011 12.37
Uutinen

Hallitus vahvisti 5. lokakuuta hallitusohjelman strategisen toimeenpanosuunnitelman ja valitsi kärkihankkeensa. LVM:n vastuulle tulee poikkihallinnollisten älystrategioiden koordinointi.

Ministeriön hallinnonalan kärkihankkeisiin kuuluu liikennepoliittinen selonteko, jonka valmistelu on jo käynnistynyt. Liikennepoliittisella selonteolla linjataan yli vaalikauden ulottuvat strategiset tavoitteet tulevien hankekokonaisuuksien pohjaksi ja valtakunnan keskeisten liikenneverkkojen kehittämiseksi. Myös liikenneinvestointien erilaisia budjetointi- ja rahoitusmalleja selvitetään kärkihankkeena.

Älystrategioilla edistetään tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien älyratkaisujen käyttöönottoa poikkihallinnoliisesti kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Jokainen ministeriö laatii hallituskauden alussa älystrategian tavoitteineen ja ohjauskeinoineen. Työtä alkaa ohjata liikenne- ja viestintäministeriö.