LVM jatkaa Kehärata-hankkeen selvittämistä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.10.2012 8.58
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö sai 19.9. Liikennevirastolta pyytämänsä selvityksen Kehäradan lisätöihin liittyvistä epäselvyyksistä. Tämän jälkeen ministeriö kuuli asianosaisina Lemminkäinen Infraa sekä entistä ja nykyistä projektipäällikköä. Lisäksi ministeriö kuuli Liikenneviraston ja Lemminkäinen Infran yhdessä nimeämiä ulkopuolisia selvitysmiehiä. Ministeriö kuuli myös Vantaan kaupungin edustajia.

Liikenneviraston selvityksen sekä asiantuntijakuulemisten perusteella ministeriö on päätynyt pyytämään ulkopuolisen tahon näkemystä asiasta. Arvion toteuttaa asiantuntijayritys KPMG ja sen on tarkoitus valmistua muutaman viikon kuluessa.

Liikennevirasto teki keväällä 2012 Kehäradan pääurakoitsija Lemminkäinen Infran kanssa sovintosopimuksen pohjaveden pinnan alenemisen aiheuttamista ylimääräisistä lisäkustannuksista. Sovintosopimuksen perusteita on julkisuudessa kyseenalaistettu. Asia tuli julkisuuteen Rakennuslehden artikkelin yhteydessä 13.9.2012.

Lisätietoja:
ylijohtaja Minna Kivimäki, p. 0295 34 2013
erityisavustaja Sarianne Hartonen, p. 0295 34 2325