LVM ja VR neuvottelevat henkilöjunaliikenteen hankinnoista – junavuorojen tarjonta säilyy vähintään ennallaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 18.2.2020 10.24 | Julkaistu suomeksi 18.2.2020 klo 10.31
Tiedote
JUna rautatiesillalla Savonlinnassa (Kuva: Viktor Karasev / Shutterstock)
JUna rautatiesillalla Savonlinnassa (Kuva: Viktor Karasev / Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö ja VR tiedottavat Liikenne- ja viestintäministeriö sekä VR käynnistävät neuvottelut uudesta henkilöjunaliikenteen palveluiden hankinnasta vuoden 2020 jälkeiseen tilanteeseen. Nykyinen ostoliikennesopimus ja velvoiteliikenteen päätös ovat voimassa joulukuulle 2020. Vaikka keskustelut ovat vasta käynnistymässä, tulee myös seuraava hankintakokonaisuus sisältämään vähintään nykyisen junavuorojen tarjonnan. Päätöksiä hankinnoista on tarkoitus tehdä myöhemmin tämän vuoden aikana.

Liikenne- ja viestintäministeriö ostaa VR:ltä vuosittain noin 30 miljoonalla eurolla kaupallisesti kannattamatonta ostoliikennettä, joka muodostuu pääosin Etelä-Suomen taajamaliikennealueen Sm2- ja Sm4-kalustolla liikennöitävistä lähijunavuoroista sekä kiskobussiliikenteestä kaukoliikenteen hiljaisemmilla reiteillä.

Lisäksi VR harjoittaa palveluvelvoitteen mukaisesti kannattamatonta liikennettä, johon kuuluu muun muassa säännöllinen Lapin yöjunaliikenne. Henkilöjunaliikenteen hankinnat täydentävät VR:n markkinaehtoista tarjontaa, joka muodostaa suurimman osan junaliikenteestä. 

Neuvoteltavalla hankintasopimuksella yksinkertaistetaan sopimusjärjestelyä sekä parannetaan palveluiden määrää ja laatua. 

Raideliikenne tärkeä osa liikenteen kokonaisuutta

Toimiva raideliikenne on välttämätöntä arjen liikkumisen helpottamiseksi ja työssäkäyntialueiden laajentamiseksi sekä merkittävä tekijä Suomen kilpailukyvylle. Lisäksi liikenteen siirtäminen yhä enenevissä määrin raiteille on yksi liikenteen päästövähennyskeinoista.

Ratakapasiteetti mahdollisille lisävuoroille varataan huhtikuussa 2020.

Kaikki nykyiset aikataulut löytyvät osoitteesta vr.fi.

Lisätietoja

liikenne- ja viestintäministeriö, yksikön johtaja Elina Thorström, p. 0295 34 2393
liikenne- ja viestintäministeriö, johtava asiantuntija Jani von Zansen, p. 0295 34 2060

VR, matkustajaliikennejohtaja Topi Simola
VR, suunnittelujohtaja Juho Hannukainen
- Yhteydenotot VR Group media deskin kautta, p. 0294 34 7123