LVM ja Saamelaiskäräjät neuvottelivat ratahankeselvityksestä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2018 16.00
Tiedote
Talvinen maisema Lapista (Kuva: Shutterstock)
Talvinen maisema Lapista (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Saamelaiskäräjien edustajat neuvottelivat Jäämeren rata -hankkeen selvitystä laatineiden työryhmien loppuraportin sisällöstä perjantaina 21. joulukuuta 2018. Loppuraportti julkaistaan tammikuussa 2019. 

Saamelaiskäräjät oli pyytänyt saamelaiskäräjälain 9 pykälän mukaisia neuvotteluja Jäämeren rataa selvittäneen Suomen ja Norjan välisen työryhmän toiminnasta sekä työryhmän loppuraportin ja työryhmän alatyöryhmien raporttien sisällöistä.

Neuvottelussa Saamelaiskäräjien edustajat toivat esiin näkökantojaan loppuraportin sisällöstä. Keskustelun lopuksi todettiin, että neuvottelujen loppuunsaattamiseksi tarvitaan vielä jatkoneuvottelu, jonka ajankohdaksi sovittiin 25. tammikuuta 2019.

Työryhmän loppuraportti on esiselvitys Rovaniemi-Kirkkoniemi -ratalinjauksesta. Päätöstä radan toteuttamisesta tai ratalinjauksen valitsemisesta ei ole Suomessa tai Norjassa tehty.

Taustaa

Jäämeren rata -hankkeen jatkoselvittämistä varten perustettiin 9.5.2018 määräaikainen työryhmä yhdessä Norjan kanssa. Työryhmän toimikausi päättyi 14.12.2018. Työryhmä selvitti ratalinjauksen edellyttämiä keskeisiä kokonaisuuksia kuten rahoituskysymykset, -mallit ja kustannukset, ympäristö- ja saamelaiskysymykset sekä suunnittelu- ja lupamenettelyt.

Työryhmässä olivat mukana liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, Liikennevirasto, Lapin maakuntaliitto, Saamelaiskäräjät, Kolttien kyläkokous sekä Norjasta liikenne- ja viestintäministeriö, Rautatiehallinto ja Finnmarkin alueen edustajat. Työssä kuultiin myös muiden sidosryhmien edustajia.

Lisätietoja:

työryhmän puheenjohtaja, osastopäällikkö Sabina Lindström, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 040 527 6103, [email protected], Twitter @LindstromSabina