LVM ei kannata Nauvon VTS-keskuksen siirtoa Turkuun

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.11.2007 14.01
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeriö katsoo, että Nauvon Pärnäisissä toimiva alusliikennepalvelukeskus tulee säilyttää. Sen toimintoja ei ole syytä siirtää Turkuun.

Ministeriö lähettää asiasta kirjeen Merenkulkulaitokselle. Merenkulkulaitos on käynyt Rajavartiolaitoksen ja Merivoimien kanssa alustavia keskusteluja, joissa on ollut esillä Pärnäisten ja Mäntyluodon keskusten asema. Keskusten paikan muuttaminen edellyttäisi kuitenkin ministeriön päätöstä.

Vuonna 2005 hallinnon- ja aluekehityksen ministerityöryhmässä käsiteltiin Merenkulkulaitoksen toimintojen sijoittamista. Laitoksen keskushallinto päätettiin tuolloin säilyttää Helsingissä, mutta alueellisuutta haluttiin kuitenkin vahvistaa. Toimenpiteinä ministerityöryhmä esitti muun muassa Pärnäisten VTS-keskuksen kehittämistä sekä Vaasassa sijaitsevan VTS-keskuksen toimintaedellytysten turvaamista.

Alusliikennepalveluun eli VTS-toimintaan (Vessel Traffic Service) kuuluu laivoille annettavia tiedotuksia, navigointiapua ja liikenteen järjestelyä. Toiminta rahoitetaan väylämaksuilla, ja sen ylläpidosta vastaa Merenkulkulaitos.
Lisätietoja:
ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260