LVM antoi väliraportin sähköisen viestinnän tietosuojalaista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2010 15.54
Tiedote

Sähköisen viestinnän tietosuojalain seurantaryhmä on jättänyt väliraporttinsa eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle.

Lainmuutos, jossa yhteisötilaajille annettiin oikeus käsitellä tunnistamistietoja väärinkäytöstapauksissa luvattoman käytön tai yrityssalaisuuksien paljastamisen ehkäisemiseksi, tuli voimaan 1. kesäkuuta 2009. Liikenne- ja viestintäministeriö asetti samalla seurantaryhmän seuraamaan lain kyseisten säännösten toimivuutta.

Seurantaryhmän mukaan lainmuutos on parantanut muun muassa yhteisötilaajien mahdollisuutta huolehtia viestintäverkkojen ja -palvelujen tietoturvasta. Positiivista on myös se, että väärinkäytösten selvittämiseen on tehty pelisäännöt ja tulkintaa helpottavaa ohjeistusta.

Vaikka laki on ollut voimassa puolitoista vuotta, eivät yritykset ja yhteisöt ole vielä tehneet tietosuojavaltuutetulle yhtään lain vaatimaa ennakkoilmoitusta säännösten soveltamisesta ja sähköisen viestinnän tunnistamistietojen käsittelystä.

Raporttia varten tehdystä kyselystä ilmenee kuitenkin, että neljä yritystä tai yhteisöä olisi ottanut väärinkäytösten selvittämiseen liittyvät uudet säännökset käyttöön ilmoittamatta tästä tietosuojavaltuutetulle.

Viestintäministeri Suvi Lindén pitää tällaista toimintaa paheksuttavana.

Seurantaryhmä arvioi raportissaan syitä siihen, miksi tunnistamistietojen käsittelyyn ei yrityksissä ja yhteisöissä ole lain sallimalla tavalla ryhdytty, vaikka väärinkäytösten uhat ovat kuitenkin yhä todellisia.

On osoittautunut, että yhteisötilaajilla on ollut yksittäistapauksissa vaikeuksia tulkita, mitä lain säännöksiä tietoturvallisuutta vaarantavissa väärinkäytöstapauksissa voidaan soveltaa.

Toisaalta osa yhteisötilaajista jättäisi väärinkäytökset mieluummin poliisin tutkittavaksi ja osa kokee, että väärinkäytösten selvittäminen uusilla lain sallimilla keinoilla voi aiheuttaa negatiivista julkisuutta tai liian suuria kustannuksia.

Seurantaryhmän mukaan tunnistamistietojen käsittely vaatii siinä määrin syvällistä harkintaa ja huolellista menettelyä, ettei uusien säännösten mukaista menettelyä aloiteta hätiköidysti. Ryhmä pitääkin tähänastista seuranta-aikaa liian lyhyenä tarkempien analyysien tekemiseen lain toimivuudesta.

Ministeriössä tehtiin syksyllä 2010 kysely sähköpostin ja internetin valvonnasta. Kyselyyn vastasi 48 yhteisötilaajana toimivaa yritystä tai yhteisöä. Seurantaryhmän loppuraportti valmistuu kesäkuussa 2011.

Lisätietoja:
viestintäneuvos Sanna Helopuro, p. 09 160 28464, 0400 515 548, neuvotteleva virkamies Timo Kievari, p. 09 160 28620, 040 059 3706