Lupamaksutuloja Yleisradiolle ja televisiotoiminnan kehittämiseen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2006 14.18
Tiedote

Yleisradio Oy saa käyttöönsä ensi vuoden alkupuoliskolla 205 miljoonaa euroa televisio- ja toimilupamaksuista kertyviä tuloja. Valtioneuvosto vahvisti 21. joulukuuta televisio- ja radiorahaston väliaikaisen käyttösuunnitelman ajalle 1.1.-30.6.2007.

Käyttösuunnitelma vahvistettiin väliaikaisena, koska toimiluvat ja rahoitus Ruotsin television ohjelmien välittämiseen digiaikana ovat vielä auki. Lopullinen käyttösuunnitelma vahvistetaan alkuvuodesta 2007 samalla kun päätetään SVT:n ohjelmien välittämisen toimiluvista.

Televisiomaksut kerätään televisio- ja radiorahastoon, josta suurin osa käytetään Yleisradion menoihin. Rahastosta katetaan myös televisiomaksujen perinnästä ja tarkastuksesta, toimilupamaksujen hallinnoinnista ja televisio- ja radiotoiminnan valvonnasta aiheutuvia kustannuksia.

Liikenne- ja viestintäministeriö saa rahastosta 366 000 euroa televisio- ja radiotoiminnan edistämiseen, mm. digi-tv-tiedottamiseen ja televisio- ja radiotoimintaa koskevien selvitysten teettämiseen.

Valtioneuvosto päättää vuosittain televisio- ja radiorahaston varojen jakamisesta. Televisio- ja radiorahastoa hoitaa Viestintävirasto.Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Elina Normo, puh. (09) 160 28463, 040 765 7887