Lupa epäonnistua ja oppia

Julkaisuajankohta 9.6.2015 7.58
Kolumni
Maailman muuttuessa myös valtiokoneiston toimintatapoihin ja johtamiseen tarvitaan muutoksia. Aivan eri maailman aikaan viritetty koneisto on haasteen edessä, kun tulevasta on olemassa vasta - osin vielä hämärä - visio ja monia vaihtoehtoisia kehityspolkuja. Ainoa varma asia on muutos.

Meillä liikenne- ja viestintäministeriössä on jo pitkään tuettu yksilöiden innovatiivisuutta ja uusien toimintatapojen kehittämistä. Sitä todellakin tarvitaan liikennesektorin ollessa suurimmassa murroksessa sitten auton keksimisen!

Olemme aikamoisten haasteiden edessä pohtiessamme vaikkapa sitä, miten ja millä aikataululla mahdollistetaan liikenteen automatisaatio ja digitaaliset palvelumarkkinat. Samalla on huolehdittava pohjalla olevasta laadukkaasta infrasta sekä siirtymisestä vähäpäästöiseen liikenteeseen.

Muutos edellyttää virkakunnalta aivan uudenlaisten asioiden oppimista ja hahmottamista. Vanhat toimintamallit infran suunnittelussa, hallinnonalojen välisessä yhteistyössä ja sidosryhmätoiminnassa sekä lainsäädännön valmistelussa täytyy kyseenalaistaa. Pitää löytää uusia keinoja ja kumppaneita. Vaaditaan hallinnon ketteryyttä ja siiloista pois kiipeämistä.

Virkamieskunta on elänyt varsin tiukasti niissä valjaissa, että kaikista asioista pitäisi olla selvyys jo niitä tehtäessä. On ajateltu, että lainsäädäntöä ja päätöksiä ei voida tehdä ilman vaikutusarvioita ja jos jotain menee pieleen, on helppo syyttää puutteellista valmistelua. Ei päätöksiä tietenkään sokkona voida tehdä, mutta jos jäädään liian pitkäksi aikaa ottamaan tulevaisuudesta selvää, se jää tekemättä. Olemme törmänneet muun muassa kysymyksiin siitä, mikä tulee olemaan jonkin kokeilun vaikutus. Vaan onko se enää kokeilu, jos kaikki vaikutukset ovat tiedossa jo etukäteen?

Ilmapiiri muuttui uuden hallituksen strategisen hallitusohjelman myötä. Heti ensimmäisellä sivulla todetaan, että Suomessa kannustetaan uusiutumiseen, luovuuteen ja uteliaisuuteen. Epäonnistuakin saa, virheistä opitaan. Kokeilukulttuuri otetaan käyttöön. Innovatiivisuus ja palvelualttius nostetaan uusiksi virkamieshyveiksi perinteisten rinnalle. Oma liikenne- ja viestintäministerimme Anne Berner tulee kokonaan valtionhallinnon ulkopuolelta tuoden varmasti uusia tuulia toimintakulttuuriin.

Tällä mandaatilla on hyvä tehdä töitä Oy Suomi Ab:n eteen. Saamme avoimesti pohtia, miten entistä paremmin voimme edistää väestön hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Yhdessä kokeillen. Ehkä välillä erehtyen. Varmuudella oppien. Uutta luoden.
2015 Blogit Blogit 2015 digitalisaatio hallitusohjelma lainsäädäntö liikenne palveluna liikennepolitiikka