Luotsinkäyttövelvollisuus kevenee ja luotsaustutkintojen järjestäminen helpottuu

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2016 14.57
Uutinen
Laiva merellä (Kuva: Rodeo)
Laiva merellä (Kuva: Rodeo)

Merenkulkuelinkeinon toimintaedellytyksiä parannetaan ja ympäristöystävällisten polttoaineiden käyttöä kauppa-aluksilla edistetään uudistetulla luotsauslailla. Hallitus esitti lain vahvistamista 21. joulukuuta. Laki tulee voimaan 1. tammikuuta 2017.

Lakimuutoksen myötä pienten alusten, hinausyhdistelmien ja jäänmurtajien luotsinkäyttövaatimuksia kevennetään. Jatkossa pienten alusten päälliköiden ei tarvitse hakea erivapautta velvollisuudesta käyttää luotsia. Pienen, enintään 90 metriä pitkän, nesteytettyä maakaasua tai vähärikkistä laivapolttoainetta kuljettavan säiliöaluksen päällikkö ja perämies voivat jatkossa saada linjaluotsinkirjan.

Uudistuksen myötä osan luotsaustutkinnon harjoittelumatkoista voi suorittaa simulaattorissa. Tutkintoja voisivat järjestää vaatimukset täyttävät oppilaitokset, jotka Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on hyväksynyt.

Osana lakimuutosta VTS-viranomainen alkaa vastaanottaa aluksilta ilmoituksia luotsinkäytöstä, valvoa luotsausta ja ilmoittaa havainnoistaan tarvittaessa Trafille. Muutos parantaa meriliikenteen turvallisuutta ja viranomaisten tilannekuvaa.

Suomessa luotsinkäyttövelvollisuus on ollut tiukempi kuin naapurimaissa ja erivapauksien hankkiminen on aiheuttanut hallinnollisia menettelyjä ja kustannuksia. Luotsauslain uudistus tukee hallituksen norminpurun kärkihanketta. Nyt tehtävillä muutoksilla vähennetään sääntelyä ja hallinnollista taakkaa.