Luotsaustoiminnan lainsäädäntö oikeuskanslerin arvioitavaksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.9.2007 11.52
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeriö katsoo oikeuskanslerille lähettämässään lausunnossa, että nykyisen luotsauslain lähtökohta on, että luotsaus on Luotsausliikelaitoksen hoitama valtion julkinen palvelutehtävä.

Lausunnossaan liikenne- ja viestintäministeriö pyytää oikeuskanslerinvirastoa käsittelemään asian kiireellisenä.

- On syytä odottaa oikeuskanslerin kantaa asiasta, sillä luotsauslain tarkoituksesta on esitetty ristikkäisiä tulkintoja. Mahdollisia lainmuutostarpeita arvioidaan sen jälkeen, kun oikeuskanslerin kanta on saatu, toteaa liikenneministeri Anu Vehviläinen.

Oikeuskanslerinvirasto pyysi 30. elokuuta liikenne- ja viestintäministeriöltä lausuntoa Raumalla aloittaneen yksityisen luotsausyhtiön, Baltic Pilot Ltd:n toiminnan laillisuudesta. Luotsiliitto oli tehnyt oikeuskanslerille kantelun, jossa se pyysi asian selvittämistä.


Lisätietoja:
erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. (09) 160 28325 tai 044 058 1030
kansliapäällikkö Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389 tai 0500 787 742